News

21 september, 2015

Marcus Holmstrand ny CFO på Catella

Marcus Holmstrand har utsetts till CFO och medlem i Catellas koncernledning. Marcus, som arbetat som Group Business Controller på Catella sedan 2011, tillträder tjänsten med omedelbar verkan.
Catella har sedan början av 2014 genomgått stora förändringar för att skapa de förutsättningar som krävs för att lyckas nå långsiktig stabil lönsamhet och tillväxt. Marcus känner Catella väldigt väl och har som Group Business Controller haft en central roll i förändringsarbetet. Marcus kommer i sin nya roll fokusera ytterligare på ökad effektivitet och analys inom den nya affärsfokuserade organisationsstrukturen”, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.
Marcus Holmstrand har mångårig erfarenhet av arbete på ledningsnivå i noterade bolag. I sin roll som Group Business Controller på Catella har han arbetat tätt tillsammans med koncernledningen. Marcus var tidigare Group Business Controller på Haldex. Innan dess var han controller inom SCA-koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/kocernen.


9 september, 2015

Arise avyttrar vindkraftparken Skogaby

Arise avyttrar vindkraftparken Skogaby om 7,2 MW till en fond förvaltad av Allianz Global Investors.
Arise AB (publ) (“Arise”) har idag ingått avtal om samt avyttrat den driftsatta vindkraftparken Skogaby om 7,2 MW (”Vindkraftparken”) till en fond förvaltad av Allianz Global Investors (”AllianzGI”) för en köpeskilling om SEK 110 miljoner på skuld och kassafri basis. En tilläggsköpeskilling kan komma att erhållas beroende på utfallet av framtida produktionsförbättringar. Dessutom kommer Arise att sköta driften av Vindkraftparken åt AllianzGI under ett 5-årigt förvaltningsavtal.
Avyttringen kommer att bidra positivt till resultatet 2015 med SEK 4,4 till 8,0 miljoner beroende på utfallet av tilläggsköpeskillingen och stärka Arise likvida medel med minst cirka SEK 43 miljoner inklusive frigörande av spärrade medel. Vidare har genom transaktionen projektfinansieringslån återbetalats med cirka SEK 72 miljoner inklusive lösen av en ränteswap.

Halmstad den 9 september 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, + 46 702 448 916
Leif Jansson, IR ansvarig Arise AB, +46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2015 kl.13.15.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


7 september, 2015

Augusti månads produktion 43,2 GWh

Bättre vindar än normalt under augusti månad resulterade i en elproduktion om 43,2 GWh (45,0 GWh), vilket är 2,8 GWh över budget.
Månadens produktion fördelade sig på 29,0 GWh (31,5 GWh) Egen och 14,2 GWh (13,5 GWh) Samägd vindkraft.
Givet normala vindar så beräknas de hel- och delägda parker som bolaget nu äger att producera ca 700 GWh innevarande år.

Halmstad den 7 september 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2015 kl. 13.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


28 augusti, 2015

Arise med flera stöder inte ett separat nytt stödsystem för havsbaserad vindkraft

En grupp ledande svenska vindkraftsbolag och markägare anser att ett separat nytt stödsystem för havsbaserad vindkraft är ett både dyrt och onödigt sätt att öka andelen förnybar kraft i Sverige. Samma nytta kan enkelt åstadkommas med landbaserad vindkraft.
Med ett starkt elnät, ett glest befolkat land och goda vindresurser är förutsättningarna ypperliga för en ökad utbyggnad av landbaserad vindkraft i Sverige. Motsvarande satsning till havs skulle innebära en fördyring med 100-tals miljarder svenska kronor, en kostnad som i slutänden drabbar svenska elkunder. Detta helt i onödan.
En omställning till ett fossilfritt samhälle är givetvis önskvärt. I dagsläget är den ojämförligt snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen dit en fortsatt satsning på svensk landbaserad vindkraft. Viktigt är dock att beslutsfattare i Sverige skyndsamt fattar beslut om en revidering av nuvarande stödsystem för förnybar kraft, det s.k. elcertifikatsystemet, liksom beslut rörande en ambitionshöjning vad gäller fortsatt utbyggnad av fossilfri kostnadseffektiv elkraft.

Halmstad den 28 augusti 2015
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015 kl. 09.15.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


21 augusti, 2015

Catella förstärker inom Wealth Management i Luxemburg

Dennis Nygren har utsetts till chef för Catellas Wealth Management i Luxemburg. Dennis har stor erfarenhet från internationell bankverksamhet och kommer senast från rollen som vd för Asset Management på Swedbank i Luxemburg. Catellas team i Luxemburg förstärks även genom rekryteringen av tre seniora relationship managers.

Vår bankverksamhet växer med ett gott inflöde av nya kunder och vi ser ett ökat behov av internationella finansiella tjänster. Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Dennis och hans seniora team till vår bankverksamhet i Luxemburg. De har arbetat länge i branschen och kommer med sina upparbetade internationella kontakter hjälpa kunderna att bland annat planera och genomföra ägarskiften och utlandsflyttar”, säger Tord Topsholm chef för affärsområdet Banking på Catella.
Dennis Nygren är utsedd till chef för Wealth Management i Luxemburg och han tillträder tjänsten under september. Dennis kommer senast från rollen som vd för Asset Management på Swedbank i Luxemburg. Han har stor erfarenhet från internationell bankverksamhet med bland annat 15 år inom private banking. Han var tidigare bland annat private banking chef på SEB i Sverige och försäljningschef på SEB Life.

Dessutom har Olle Lindfors, Carl Kinell och Alexander Håkansson rekryterats som seniora relationship managers till Catellas Wealth Management i Luxemburg. De kommer senast från motsvarande roll på Swedbank Asset Management i Luxemburg och har alla lång erfarenhet inom internationell private banking.
Catella är en ägarledd bank med korta beslutsvägar och det gör dem både snabba och flexibla. Catella har dessutom en komplett verktygslåda både inom lån och förvaltning, vilket möjliggör verkligt skräddarsydda lösningar”, säger Dennis Nygren.

Inom affärsområdet Banking erbjuder Catella kort- och betalningslösningar till privatbanker och e-handlare som kortutgivare och kortinlösare. Catella erbjuder också investeringsrådgivning och kapitalförvaltning i Luxemburg och Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tord Topsholm Vd Catella Bank S.A. 070-095 59 94  tord.topsholm@catella.lu

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson Kommunikationschef  08-463 32 55, 072-510 11 61  anncharlotte.svensson@catella.se
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer om Catella på www.catella.se.
________________________________________