News

10 juni, 2015

Förändring beträffande verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör, Peter Nygren, har meddelat styrelsen att han kommer att lämna sin VD-tjänst. Rekryteringen av ny verkställande direktör inleds. Peter Nygren fortsätter oförändrat i sin VD-tjänst fram till dess att en ny verkställande direktör har utsetts, vilket beräknas ha skett den 1 mars 2016. Även efter det att en ny verkställande direktör har utsetts kommer Peter Nygren att arbeta vidare i bolaget som affärsprojektledare och stöd till organisationen.

Planeringen för förändringe sker med god framförhållning. Styrelsen bedömer att det därför finns bra möjligheter att rekrytera en ny verkställande direktör som kan utses i god tid före den 1 mars 2016.

Jag känner en stor stolthet över Arise och vad vi åstadkommit. Fallande el- och certifikatpriser har inneburit att vi tvingas anpassa vår affärsmodell till nya marknadsförhållanden. Den nya affärsmodellen, att jämte försäljning av egenproducerad el även bygga, sälja och förvalta vindkraftparker åt andra, är fullt implementerad och fungerar bra” säger Peter Nygren. Han fortsätter; ”Den nya verkställande direktören kommer att tillträda vid en tidpunkt då bolagets utveckling ar positiv. Det är därför rätt tillfälle att få in en ny frisk kraft i bolaget”.

Peter har gjort och gör en fantastisk insats för Arie. Vi respekterar självklart Peters beslut och inleder en rekryteringsprocess. Vi har gott om tid och lägger stor omsorg vid att rätt person kan rekryteras. Vi är mycket tacksamma över att Peter även fortsatt är beredd att stå till bolagets förfogande. Det borgar för kontinuitet och att ny verkställande direktör får en god introduktion i bolaget” säger Joachim Gahm, bolagets styrelseordförande.

Rekryteringen sköts av en extern rådgivare.

Halmstad 10 juni 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Gahm, styrelseordförande, Arise AB +46 35 20 20 900

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

 


18 maj, 2015

Pressmeddelande

CA Fastigheter AB lämnar in bygglov för etapp 2 av Kv Spantrutan, Varvsholmen Kalmar

CA Fastigheter AB har idag, via dotterbolag, lämnat in ansökan om bygglov för nästa etapp av Kv Spantrutan i Kalmar, vilket blir den sista etappen som kommer byggas på den västra kajen. Bygglovet omfattar totalt 59 lägenheter i bostadsrättsform med lägenheter om 63-189 kvm. Utöver bostadsrättslägenheter innehåller projektet serviceytor i form av såväl en kvartersrestaurang som butik för livsmedel.

”Med tanke på den fantastiska efterfrågan det varit på våra tidigare produkter på Varvsholmen så känns det mycket bra att vi nu kan presentera nästa etapp av Kv Spantrutan. Att dessutom nu äntligen få möjlighet att tillföra ytterligare service i form av såväl restaurang som närlivsbutik känns extra bra då det förstärker Varvsholmen som en fullödig stadsdel”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

Utformningen av byggnationen har skett tillsammans med Atrio Arkitekter och med ansvarig arkitekt Olle Utterback, som ritat flera av Varvsholmens tidigare etapper. ”Det känns väldigt inspirerande att få medverka till ytterligare en etapp på Varvsholmen. För att få variation i formspråk, maximera utblickar och skapa spännande lägenheter har vi i denna etapp valt att utforma byggnationen som fem punkthus vilket vi hoppas skall ge ett ljust och luftigt intryck”, säger Olle Utterback i samband med presentation av projektet.

Försäljningen av bostadsrätter är tänkt att påbörjas så snart bygglov har erhållits och kommer som tidigare etapper att utföras genom Pontuz Löfgren AB. Byggnationen beräknas ha en färdigställandetid om ca 18 månader.
”Jättespännande, vi har nyligen avslutat byggnationen av etapp 1 och kan redan nu presentera etapp 2. Vi ser verkligen fram emot att få påbörja byggnationen”, säger projektansvarig Susanne Nilsson på CA Fastigheter AB.

För mer information om projektet vänligen kontakta:

Johan Damne, VD, CA Fastigheter AB, 070-5860330, eller
Susanne Nilsson, Projektansvarig, CA Fastigheter AB, 070-5332827, eller
Olle Utterback, Ansvarig Arkitekt, Atrio Arkitekter, 070-8150257

alternativt se www.cafastigheter.se eller www.varsvholmen.se

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen inom familjen Claesson. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på nio orter i Europa; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm, Växjö, Tallin och St Petersburg Därutöver äger koncernen även fastigheter i Tyskland men dessa förvaltas av extern part. Koncernens huvudkontor finns i Kalmar.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.


18 maj, 2015

Presskonferens, Bygglov, för Kv Spantrutan etapp 2, Varvsholmen, Kalmar

Inbjudan till
Presskonferens, Bygglov för Kv Spantrutan etapp 2, Varvsholmen, Kalmar

När: Idag måndag den 18 maj kl 13.00
Var: CA Fastigheter ABs kontor, Strömgatan 15 B

CA Fastigheter AB har nu tillsammans med Atrio Arkitekter färdigställt bygglovshandlingar för nästa etapp av bostadsbyggnation på Varvsholmen, etapp 2 i Kv Spantrutan.
I samband med formellt inlämnande av bygglovshandlingar till Kalmar kommun ger vi pressen möjlighet att få en presentation av tänkt byggnation.

Presskonferensen leds av CA Fastigheter ABs VD, Johan Damne och ansvarig arkitekt från Atrio, Olle Utterback tillsammans med CA Fastigheter ABs projektansvarig Susanne Nilsson och regionchef Johan Frick.

Välkomna!
Kalmar som ovan

CA Fastigheter AB

 

 

 


6 maj, 2015

Stefan Moberg till Catellas fondförvatlning

Catellas svenska fondverksamhet expanderar ytterligare och anställer Stefan Moberg som ansvarig för Institutional Sales. Stefan har gedigen bakgrund från finansbranschen och kommer närmast från Nordea Investment Management, där han varit med och utvecklat en framgångsrik försäljningsverksamhet.
Stefan Moberg tillträder inom kort tjänsten som Senior Sales Manager på Catellas svenska fondverksamhet. Stefan kommer att komplettera det befintliga teamet inom försäljning och huvudsakligen fokusera på det institutionella kundsegmentet.

”Catella blev under 2014 topprankat av Prospera hos fonddistributörer och fondutvärderare. Vår ambition är att öka vår marknadsandel, bland annat genom att öka närvaron mot institutioner”, säger Erik Kjellgren, chef för den svenska fondverksamheten på Catella.

Catella har under de senaste åren vuxit kraftigt, vilket ställer högre krav på hela organisationen. Rekryteringen säkerställer en fortsatt hög servicenivå gentemot befintliga kunder samtidigt som vi får möjlighet att bearbeta nya kunder.

Stefan tillträder tjänsten den 18 maj 2015. Han kommer senast från rollen som Sales Director på Nordea Investment Management. Stefan har dessförinnan arbetat inom ACTA och GE Capital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Kjellgren
Chef för den svenska fondverksamheten
08 -614 25 12, 070-314 40 35
erik.kjellgren@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se


5 maj, 2015

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2015

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 76 (87)mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick til 70 (70) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 12 (4) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt).
  • Resultat före skatt uppgick till 17 (22) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 15 (16) mkr motsvarande 0,44 (0,49) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 228 (197) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 122 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 106 (71) GWh.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 562 (688) SEK/MWh, fördelat el 408 (452) SEK/MWh och elcertifikat 154 (236) SEK/MWh.

Halmstad den 5 maj 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nygren, VD Arise AB +46 706 300 680

Thomas Johansson, CFO Arise AB +46 768 211 115