News

11 februari, 2016

Förväntade engångsintäkter för Catella

Förväntade engångsintäkter för Catella till följd av Visa Inc.s föreslagna förvärv av Visa Europe
Visa Inc. meddelade den 2 november 2015 att bolaget har för avsikt att förvärva Visa Europe Limited. Förvärvet är villkorat av myndighetstillstånd. Catella Bank S.A., som är ett helägt dotterbolag inom Catella-koncernen och medlem i Visa Europe, har fått bekräftat att man genom sitt medlemskap kommer att få del av köpeskillingen för det tilltänkta förvärvet. Transaktionen omfattar en köpeskilling som består av olika delar; kontant köpeskilling, preferensaktier i Visa Inc. samt möjlig tilläggsköpeskilling. Dessa kommer att tillfalla medlemmarna i Visa Europe givet att transaktionen slutförs och utbetalas vid olika tidpunkter.
Catella kommer under 2016, baserat på en preliminär beräkning av den kontanta köpeskillingen och preferensaktierna, att erhålla cirka 15 miljoner euro i kontant köpeskilling samt preferensaktier i Visa Inc. värda cirka 5 miljoner euro. Det råder osäkerhet kring vilket exakt belopp som kommer att tillfalla Catella, bland annat beroende på allokeringsberäkningar, valutakurser och värdet på preferensaktierna. Köpeskillingen beräknas kunna utbetalas tidigast under det andra kvartalet 2016, förutsatt att förvärvet godkänns av relevanta myndigheter.
Därutöver inkluderar förvärvet en möjlig tilläggsköpeskilling som är beroende på om vissa mål nås. Catellas bedömning är att tilläggsköpeskillingen kan komma att uppgå till 2-5 miljoner euro. Om sådan tilläggsköpeskilling utgår, kommer den att betalas kontant omkring år 2020.
Catella AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 11 februari 2016, kl. 14:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se
Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern.


4 februari, 2016

Januari månads produktion 67,9 GWh

Sämre vindar än normalt under januari månad resulterade i en elproduktion om 67,9 GWh (80,3 GWh), vilket är 12,4 GWh under budget.
Månadens produktion fördelade sig på 37,6 GWh (46,4 GWh) Egen och 30,3 GWh (34,0 GWh) samägd vindkraft.

Halmstad den 4 februari 2016
ARISE AB (publ)          
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016 kl. 10.30.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


15 januari, 2016

Director’s Dealings

15 January 2016
NIGHTHAWK ENERGY PLC
(”Nighthawk” or ”the Company”)
Director’s Dealings
Nighthawk, a US focused oil company (AIM: HAWK and OTCQX: NHEGY), announces the following Director’s dealing.
The Company was notified on 23 December 2015 that on 22 December 2015 Johan Claesson, Non‐Executive Director, had transacted in
the Company’s ordinary shares. Full details of the transaction were received by the Company on 14 January, such that Mr Claesson sold
24,584,500 ordinary shares of 0.25 pence each (”Ordinary Shares”) at a price of 1 pence per Ordinary Share to a company connected to a
family member. However, this trade has been unwound. Mr Claesson’s beneficial interest in the Company remains at 159,365,297
Ordinary Shares, representing approximately 16.5 per cent. of the Company’s issued share capital.

Enquiries:
Nighthawk Energy plc
Rick McCullough, Executive Chairman +1 303 407 9600
Kurtis Hooley, Chief Financial Officer +44 (0) 20 3582 1350
Stockdale Securities Limited +44 (0) 20 7601 6100
Alastair Stration
Robert Finlay
David Coaten
This information is provided by RNS
The company news service from the London


14 januari, 2016

Martin Nilsson new co-manager of Catella Hedgefond

14 January 2016 | Funds

Catella has appointed Martin Nilsson as new co-manager of the award-winning fund, Catella Hedgefond. In addition to his current role as manager of the Catella Nordic Long Short Equity fund, Martin will now also join the Catella Hedgefond management team. Together with Sven Thorén, he will manage one of several independent equity mandates, focusing on the Nordic stock markets. The team associated with Catella Hedgefond is otherwise unchanged, with Ulf Strömsten as the responsible lead manager.

MARTIN NILSSON, CATELLA
Martin Nilsson has been a fund manager at Catella since May 2015, and has since then successfully managed Catella Nordic Long Short Equity together with Ola Mårtensson. Martin already has many years of experience from various roles within both research and portfolio management. He has worked as a portfolio manager at Nordea, where he was responsible for managing several equity funds focused on Nordic stocks. Prior to that, he worked as an analyst at Alecta.

“Martin is an excellent complement to the existing managers on the team, and he has already demonstrated successful management during his time at Catella. It is therefore quite natural to also include Martin on the Catella Hedgefond team,” says Erik Kjellgren, head of the Swedish fund operations.
The objective of Catella Hedgefond is to deliver consistent, positive returns regardless of the performance of the equity markets. The fund was yesterday named Hedge Fund of the Year by Fondmarknaden.se for the second consecutive year, partly because it is a resilient hedge fund that stands up well in downward markets and that also follows the upturns.

For more information, please contact:
Erik Kjellgren
Head of Swedish Fund Operations
+46 8 614 25 12, +46 70 314 40 35
erik.kjellgren@catella.se

Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se


11 januari, 2016

Bank Negotiation and 2016 Plans

11 January 2016
NIGHTHAWK ENERGY PLC
On January 8, 2016, the Company completed negotiations with its banking partner, Commonwealth Bank of Australia (”CBA”), that have
resulted in a series of amendments to the RBL covenants including leverage ratio and elimination of the minimum liquidity
requirements. Following the amendments, the Company expects to be within covenant parameters for the December 31, 2015
reporting period. The Company and CBA will continue to work together going forward in an effort to ensure continued compliance
with loan covenants based on existing market conditions.
The amendments included the redetermina on of the Company’s borrowing base to $23 million. As of the date of this release, the
Company has $27 million of outstanding borrowings, therefore a $4 million repayment is required. Currently, the Company has
approximately $6 million of cash available. Based upon current projections, the Company believes that following the required
repayment it will have adequate liquidity to continue its existing operations through 2016.
Update on Water Flood Project
Progress of the Company’s future water flood project continues. As announced on 10 December 2015, the formal hearing with the
Colorado Oil and Gas Conservation Commission (”COGCC”) is due on January 26‐27, 2016. As is common in these hearings, the
application is being contested, however, the Company and its lawyers are confident that it has a strong case and expect that the
project will be approved.
Change of name of Nominated Adviser and Broker
The Company no fies that its Nominated Adviser and Broker has changed its registered name from Westhouse Securities Limited to
Stockdale Securities Limited.

Enquiries:
Nighthawk Energy plc
Rick McCullough, Executive Chairman +1 303 407 9600
Kurtis Hooley, Chief Financial Officer +44 (0) 20 3582 1350
Stockdale Securities Limited +44 (0) 20 7601 6100
Alastair Stration
Robert Finlay
David Coaten
This information is provided by RNS