News

catella_logo-1
29 augusti, 2017

Catella AB’s comments on Nasdaq Stockholm’s trading halt for the company’s class A-shares

Nasdaq Stockholm has decided to halt trading in Catella AB’s class A-shares until further notice. In consequence, Catella hereby confirms that the company has no unpublished information that could explain the recent price increase in the company’s class A-share.

For further information please contact: Press contact:
Knut Pedersen Johan Hähnel
President and CEO Head of Branding and Positioning
+46 8 463 33 10 +46 70 605 63 34
knut.pedersen@catella.se
johan.hahnel@catella.se

Catella is a leading specialist in property investments, fund management and banking, with operations in 13 European countries. The group has sales of approximately SEK 2 billion and manages assets of approximately SEK 150 billion. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment.

Read more at catella.com.


catella_logo-1
27 juli, 2017

Catella AB (publ) publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm

Catella AB (publ) (”Catella”) issued on 15 June 2017 a senior unsecured bond loan of SEK 500,000,000 within a total framework amount of SEK 750,000,000 on the Swedish bond market. The bonds carry a floating rate interest of STIBOR 3m + 4.00 percentage points per annum and matures 15 June 2022.
Catella has applied for listing of the bonds on the corporate bond list at Nasdaq Stockholm. The bonds will be admitted to trading on or about 8 August 2017.
In connection with this Catella has prepared a prospectus. The prospectus has been approved by, and registered with, the Swedish Financial Supervisory Authority in accordance with the Financial Instruments Trading Act (1991:980). The Prospectus will be available on the Financial Supervisory Authority’s website (www.fi.se) and on Catella’s website (www.catella.com).

For further information please contact:
Knut Pedersen Marcus Holmstrand
President and CEO CFO
+46 8-463 33 10 +46 8-463 33 10
knut.pedersen@catella.se marcus.holmstrand@catella.se

This information is information that Catella AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (596/2014/EU). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 11:20 CET on 27 July 2017.
Catella is a leading specialist in property advisory services, property investments, fund management and banking, with operations in 12 European countries. The group has sales of approximately SEK 2 billion and manages assets of approximately SEK 150 billion. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment. Read more at catella.com.


catella_logo-1
11 juli, 2017

Catella establishes operations in the Netherlands

Catella AB has, through Catella Property Fund Management AB, acquired Dutch real estate services provider Panta Rhei Advisory B.V. Panta Rhei Advisory will be renamed to Catella IM Benelux.
The acquisition means that Catella further strengthens its position in Property Investment Management on the real estate market in Europe and that the number of European countries in which Catella has a local presence increases from 12 to 13.
Catella IM Benelux will bring further expertise and extensive experience from the Dutch real estate market to Catella. Vöas Brouns, who co-founded the real estate services provider Panta Rhei Advisory in 2013, has decades of experience in institutional property investment in the Netherlands.
Catella IM Benelux has 10 employees and will initially focus on the management of the Benelux located properties of Catella Real Estate AG. As of 1 July 2017, Catella Real Estate AG managed 19 European real estate funds with over 230 properties and a total of EUR 3.1 billion in assets under management. Catella IM Benelux will in the future also manage other residential and commercial portfolios in the Netherlands, Belgium and Luxembourg.
The acquisition requires approval from the financial regulator, CSSF, in Luxembourg.

For more information, please contact:
Knut Pedersen Johan Hähnel
CEO Head of Branding and Positioning
+46 8-463 33 10 +46 70 605 63 34
knut.pedersen@catella.se
johan.hahnel@catella.se

The information in this press release is such information that Catella AB (publ) is required to disclose pursuant to the Market Abuse Regulation (596/2014). The information was provided for publication under the auspices of the above contacts on 11 July 2017 at 07.00 am CET.


04
7 juli, 2017

Juni månads produktion 49,2 GWh

Bättre vindar är normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 49,2 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 31,9 GWh egen produktion och 17,3 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 20,9 GWh respektive 17,3 GWh.

Halmstad 7 juli 2017

ARISE AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johanson, VD Arise AB +46 702 244 133


04
30 juni, 2017

Förtydligande avseende positiv resultateffekt av försäljningen av Svartnäs

Som förtydligande av dagens pressmeddelande om förvärv och avyttring av Svartnäs noteras att Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv effekt på resultatet om upp till 97 MSEK under åren 2017–2019, varav en del av vinsten avser befintliga certifikatsäkringar.

Halmstad den 30 juni 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl.15.50 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se