News

9 november, 2015

Construction start for Ryssbol wind farm, 12 MW

2015-11-09 10:00
As previously announced, an agreement has been reached with KumBro Vind AB regarding turnkey delivery of six wind power turbines with a total output of 12 MW. The agreement was conditional, subject to a positive decision by the owners of KumBro Vind AB (the municipalities of Kumla and Örebro).

Construction can now begin with the goal of all turbines being erected and commissioned during the autumn of next year.

After turnover of the wind farm to KumBro, Arise will be responsible for managing the wind farm for a period of five years. Arise will consequently have approximately 500 MW under its management, of which roughly 50 percent is on behalf of external clients.

Halmstad 9 November, 2015

ARISE AB (publ)

For further information, please contact

Peter Nygren, CEO Arise AB, +46 706 300 680

Peter Lilja, CEO KumBro Utveckling AB, +46 704 849 199


6 november, 2015

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2015)
• Beslut har fattats om att skriva ner bolagets tillgångar relaterade till Egen- och Samägd vindkraftdrift samt Vindkraftutveckling med -190 mkr. Den koncernmässiga resultateffekten av dessa nedskrivningar uppgår till -159 mkr varav -7 mkr inom rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Därtill reserveras -4 mkr för kundfordringar och -12 mkr för en eventuell höjning av fastighetsskatt för vindkraft. Resultatpåverkande poster av engångskaraktär uppgår därmed till -174 mkr under kvartalet.
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 198 (49) mkr[1].
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52 (28) mkr före och 29 (28) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat före skatt uppgick till 3 (-32) mkr före och -171 (-33) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -160 (-29) mkr, motsvarande -4,79 (-0,86) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
• Produktionen uppgick till 141 (117) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 89 (79) GWh och Samägd vindkraftdrift 51 (38) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 454 (608) SEK/MWh, varav el 287 (378) SEK/MWh och elcertifikat 166 (231) SEK/MWh.
• Två vindkraftparker om totalt drygt 40 MW har avyttrats under kvartalet varav en driftsatt park om 7,2 MW till AllianzGI och en byggklar park om 33 MW till Allianz Capital Partners.
Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2015)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 336 (174) mkr[1].
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 169 (112) mkr före och 144 (112) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat före skatt uppgick till 16 (-49) mkr före och -161 (-50) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -152 (-45) mkr, motsvarande -4,57 (-1,35) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
• Produktionen uppgick till 546 (441) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 318 (276) GWh och Samägd vindkraftdrift 229 (165) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 500 (621) SEK/MWh, varav el 340 (399) SEK/MWh och elcertifikat 160 (222) SEK/MWh.

Halmstad den 6 november 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


20 oktober, 2015

Ny VD i Arise

Ny VD i Arise

Styrelsen för Arise AB har utsett Daniel Johansson till ny VD i bolaget. Daniel Johansson tillträder sin anställning den 18 januari 2016 och ersätter Peter Nygren, som tidigare i år meddelat att han lämnar sin VD-tjänst.
Daniel Johansson har tidigare varit statssekreterare i alliansregeringen samt har ett förflutet inom finansbranschen.
”Vi är mycket glada över att ha knutit Daniel Johansson till oss som ny VD i Arise. Daniel har en bred erfarenhet från finans- och energiområdet samt den gedigna ledarskapsbakgrund som vi behöver för att fortsätta förverkliga vår strategi inom vindkraftsområdet” säger Joachim Gahm, bolagets styrelseordförande.
”Jag tycker det ska bli mycket spännande och inspirerande att ta mig an uppgiften som VD i Arise. Jag är mycket glad för förtroendet och ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med mina nya medarbetare”, säger Daniel Johansson.

Halmstad den 20 oktober 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Gahm, Styrelseordförande Arise AB, eller Daniel Johansson, telefon 035-20 20 900.


20 oktober, 2015

Organisational Changes and Directorate Change

20 October 2015
NIGHTHAWK ENERGY PLC   (”Nighthawk” or ”the Company”)

Organisational Changes and Directorate Change
Nighthawk, the US focused oil development and production company (AIM: HAWK and OTCQX: NHEGY),
announces that it has completed an internal review of its current cost structure and has identified a number of margin enhancement and operational efficiency opportunities that it has begun implementing. Many of these improvements will begin to be realized later this year with the full impact being realized in 2016.

These margin enhancement and operational efficiency opportunities are:
· Consolidation of finance and accounting functions to the Denver Office;
· Staffing changes; and
· Reduction of Corporate G&A.

Consolidation of Finance Function
In an effort to streamline the accounting and finance functions and to integrate them more fully with the operations functions, the Company plans to consolidate its financial and accounting functions to the Denver office. As a result of this consolidation, Mr. Richard Swindells, CFO and a Board member, who has served with the Company in the UK since 2011 and has been key in the Company’s successes during a period of considerable growth, has agreed to leave the Company effective as of November 7, 2015 and will be resigning as a director and as Company Secretary.

Mr. Kurtis Hooley will be joining the Company in Denver as the new CFO and Company Secretary, effective as of November 7, 2015, and will be responsible for all accounting, finance and administrative functions of the Company. Previously, these functions have been split between Denver and London and the Company believes this consolidation will result in better alignment of these functions with its US operations and more streamlined accounting and financial functions with all personnel now in the same office. Mr. Hooley will not join the Board of Directors.

Mr. Hooley has over 25 years of financial and operational management experience, which includes 11 years of experience with an international accounting and audit firm and 10 years of experience with a US public Exploration and Production energy company, Double Eagle Petroleum Co., where he held both the CFO and COO titles.

Staffing Changes
Mr. Mike Thomsen, Nighthawk’s VP of Geology, has left the Company with immediate effect to pursue other opportunities. Mr. Thomsen was a founder of the Company and held a series of senior management positions during his tenure. This change does not affect Nighthawk’s geological team who were instrumental in the discovery of the Mississippian Spergen geological play within the Company’s acreage.

In addition, Nighthawk has reduced its field personnel by two positions.

Reduction of Corporate G&A costs
In conjunction with the planned consolidation of the financial and accounting functions in Denver, the Company will be reducing its UK administrative activities that are duplicative to those performed in the US office. Although the Company will maintain a UK presence, it is expected that these changes will not only reduce costs but will substantially streamline Nighthawk’s corporate functions.

The Board will continue to review costs, head count and reporting structures in order to realize further cost savings and operation efficiencies where achievable.

Mr. McCullough, Executive Chairman, said:
”While we are always looking for ways to cut our costs and improve our operations and efficiencies, this is particularly important in the current, tough oil price environment. We’d like to thank Richard Swindells for his service and contribution to the Company since 2011, and in particular I’d like to thank Richard for his support and assistance during my first year as Nighthawk’s Chairman.
”We also wish to thank Mike Thomsen for his service and contributions to Nighthawk Energy since 2006. We wish Richard and Mike well in their respective new endeavors.
”I am pleased to welcome Kurtis Hooley to our company and believe the consolidation of our accounting and financial functions in Denver will result in considerable efficiencies being realized. Kurtis brings a unique combination of energy finance and operations experience that will further enchance our Denver team.”

Enquiries:

Nighthawk Energy plc
Rick McCullough, Executive Chairman
+1 303 407 9600
Kurtis Hooley, Chief Financial Officer elect
+44 (0) 20 3582 1350

Westhouse Securities Limited
+44 (0) 20 7601 6100
Alastair Stratton
Robert Finlay

Canaccord Genuity
+44 (0) 20 7523 8000
Manuel Santiago
Henry Fitzgerald-O’Connor

FTI Consulting
+44 (0) 20 3727 1000
Ben Brewerton
ben.brewerton@fticonsulting.com
Ed Westropp
edward.westropp@fticonsulting.com


19 oktober, 2015

Catella rådgivare vid bostadstransaktion

14 oktober 2015, Sverige | Corporate Finance

Catella rådgivare vid Heimstadens första förvärv i Lund.

Pressmeddelande från Heimstaden:
Heimstaden AB har skrivit avtal avseende förvärv av 157 bostadslägenheter i Lund. Fastigheten, med en totalyta om ca 11 200 kvm, består av 6 byggnader uppförda 2003 respektive 2006.

Heimstaden är glada över bolagets första förvärv i Lund och ser fram emot att fortsätta utveckla beståndet med stort kundfokus samt långsiktigt utöka sitt ägande på orten.

Tillträdet är planerat till 16:e november 2015. Catella Corporate Finance i Malmö har varit säljarens rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Tom Rasmussen                                                Patrik Hall
Investment Manager                                         VD
0706–85 40 81                                                   0705-85 99 56
tom.rasmussen@heimstaden.com                 patrik.hall@heimstaden.com
Bo Ljungberg

Telefon: +46 40 622 12 02
bo.ljungberg@catella.se