News

12 augusti, 2019

Power production in July 20.9 GWh

Slightly better winds than normal in July resulted in a power production of 20.9 GWh, compared to the month’s budget of 19.6 GWh.

Halmstad 12 August, 2019

ARISE AB (publ) 

For further information, please contact

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

This information is information that Arise AB is obliged to make public pursuant to the EU MarketAbuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 10.30 CET on 12 August, 2019.


4 juli, 2019

PRESSMEDDELANDE, Stockholm 4 juli

 

Stabil kreditmarknad medan fastighetsbolagens aktier når nya höjder

I juliupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 50,3 till 50,8, vilket indikerar en något förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen har en fortsatt positiv syn på marknaden, samtidigt som bankerna ser på framtiden med ökad pessimism.

”Årets andra CREDI-enkät visar på ett positivt skifte i kreditmarknaden, där förbättrad tillgång till skuldfinansiering och längre löptider upphäver effekten av förväntat högre kreditmarginaler. Huvudindex höjs framför allt av en förbättrad uppfattning av den nuvarande situationen bland bankerna. Däremot är bankerna alltmer pessimistiska vad gäller den framtida utvecklingen då deras förväntningsindex faller till den näst lägsta nivån i CREDIs historia. Vidare avslutades en 21 kvartal lång trend av sjunkande genomsnittliga räntor när de noterade fastighetsbolagens genomsnittliga ränta ökade marginellt till 2,0 procent”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

”Aktiemarknaden har återhämtat sig ordentligt under året då totalavkastningen på Stockholm OMX 30 index varit nästan 20 procent. Den huvudsakliga orsaken har varit centralbankernas helomvändning samt förväntningarna på att vi kommer se lägre räntenivåer och mer kvantitativa lättnader från centralbankerna framgent. Den svenska aktiemarknaden är en relativt bra indikator för CREDIs huvudindex och utvecklingen föreslår att vi kommer se en stabil kreditmarknad de kommande kvartalen”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Den låga långräntan reflekteras även i fastighetsbolagens preferensaktier, där det genomsnittliga avkastningskravet har fallit till 6,1 procent sedan årsskiftet. Dessutom har den avtagande volymtillväxten av företagsobligationer inneburit att obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld förblivit på 28 procent”, avslutar Martin Malhotra.

Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/nyheter-och-pressmeddelanden/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Malhotra Arvid Lindqvist
Projektledare Analyschef
08-463 34 05 08-463 33 04
martin.malhotra@catella.se  arvid.lindqvist@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.


10 juni, 2019

Power production in May 27.7 GWh

 Better winds than normal in May resulted in a power production of 27.7 GWh, compared to the month’s budget of 23.6 GWh.

Halmstad 10 June, 2019
ARISE AB (publ) 

For further information, please contact
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

This information is information that Arise AB is obliged to make public pursuant to the EU MarketAbuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 11.10 CET on 10 June, 2019.

Regarding information about how we process your personal data we refer to our Privacy policy, which is available on our website www.arise.se. If you no longer wish to have our press releases and news please contact us via info@arise.se.  

 


23 maj, 2019

Approval of written procedure and amendments to the terms and conditions of the bonds

Catella AB (publ) (the ”Company”) today announces the successful completion of the written procedure that was initiated 25 April 2019 in relation to the Company’s outstanding up to SEK 750,000,000 senior unsecured bonds with ISIN SE0009994718 (the ”Bonds”), regarding certain amendments to the terms and conditions of the Bonds (the ”Proposal”).
A sufficient number of bondholders participated in the written procedure in order to form a quorum, and a requisite majority of the bondholders voted in favour to approve the Proposal.
The amendments shall be effective as per 23 May 2019 and the amended terms and conditions will be available on the Company’s website (www.catella.com).
ABG Sundal Collier AB and Nordea Bank Abp, filial i Sverige have been retained as financial advisor in connection with the written procedure.

For more information, please contact:
Marcus Holmstrand, CFO
Telephone: +46 8 463 32 52
Email: marcus.holmstrand@catella.se
Niklas Bommelin, IR
Telephone: +46 8 463 34 26
Email: niklas.bommelin@catella.se

This is information that Catella AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 3:30 p.m. CET on 23 May 2019.
Catella is a leading specialist in property investments and fund management, with operations in 15 countries. The group has assets under management of approximately SEK 200 billion. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment. Read more online at catella.com.


21 maj, 2019

IPM fokuserar på Systematic Macro och avvecklar Systematic Equity

Catellas direkta och indirekta ägande uppgår till 60,6 procent, har beslutat att fokusera på sin flaggskeppsprodukt Systematic Macro och därmed avveckla produkten Systematic Equity. Efter den starka tillväxten i makrostrategin ger Systematic Equity endast ett marginellt bidrag till verksamheten.
Vi har sett en kraftig tillväxt i vår systematiska makrostrategi, medan marknaden för vår aktiestrategi, Systematic Equity, har varit utmanande under en tid”, säger Lars Ericsson, VD för IPM. ”Mot den bakgrunden har vi tagit det strategiska beslutet att avveckla Systematic Equity.”
IPM Systematic Equity lanserades för 13 år sedan och har erbjudit institutionella investerare tillgång till en fundamental- och systematiskt baserad aktiestrategi. Förvaltat kapital uppgick i slutet av mars 2019 till 28 miljarder kronor i Systematic Equity.
Aktiestrategin har främst varit värdebaserad, ett område som inte har utvecklats väl under en period då inflöden till passiva förvaltningsstrategier har fortsatt allokera kapital till redan dyra aktier. Hårt pressade avgifter färgat av de i marknaden närliggande helt passivt förvaltade strategierna har även lett till att produkten nu bara representerar en mycket liten del av Systematic Funds intäkter och resultat.
Systematic Equity har tagit resurser i anspråk utan att bidra mer än marginellt till de fasta intäkterna. Eftersom vi inte inom en nära framtid ser att efterfrågan kommer att öka, anser vi att det ligger i både kunders och verksamhetens intresse att vi fokuserar på vår mer framgångsrika och lönsamma kärnprodukt, Systematic Macro. Vi kommer parallellt med detta fortsatt att utvärdera andra mer konkurrenskraftiga strategier som framtida tänkbara komplement.”
Systematic Macro har under de senaste åren haft en mycket stark tillväxt och förvaltat kapital uppgår per sista mars 2019 till cirka 50 miljarder kronor fördelat på kunder över hela världen. IPM har också öppnat kontor i London och New York samt lanserat Systematic Macro på sin egen UCITS-plattform.
IPM har nära kontakt med de kunder som investerat i de olika aktiestrategierna inom Systematic Equity för att möjliggöra en optimal tidplan för avveckling av de olika strategierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Bommelin
Investor Relations
08-463 34 26, 0768-91 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.
________________________________________