News

17 november, 2015

Catella signs an exclusive mandate with El Corte Inglés

17 November 2015, Madrid, Spain | Corporate Finance
Catella signs an exclusive mandate with El Corte Inglés to search retail units for Supercor Express.
PRINT SHARE THIS PAGE

The Agency Division of the international consultancy company Catella has signed a mandate with El Corte Inglés to exclusively look for retail units in Madrid with the following characteristics:
Retail units destined to Supercor Express centres
Ground floor surfaces of approximately 400 sq.m.
Regime: lease or sale
Search areas:
Centre district: adjacent areas to Alberto Aguilera, Chueca, Pº Recoletos, Calle de Segovia or Atocha.
Arganzuela district: areas such as Embajadores, Vicente Calderón, Delicias and Méndez Álvaro.
To collaborate with Catella in this Project with retail units commercialized by your companies, please contact Catella.
Pablo Gómez de la Vega
Telephone: +34 91 411 74 96
pablo.gomezdelavega@catella.es


10 november, 2015

Power production in October 53.1 GWh

2015-11-10 10:00

Weaker winds than normal in October resulted in a power production of 53.1 GWh (62.7 GWh), which is 6.0 GWh under budget.

Of this 30.8 GWh (36.0 GWh) refers to Own wind power production and 22.3 GWh (26.7 GWh) to Co-owned wind power.

Note that the wind farm in Skogaby has been sold, and has been removed from the budget and comparative production data.

Halmstad 10 November, 2015

ARISE AB (publ)

For further information, please contact

Peter Nygren, CEO Arise AB, +46 706 300 680


9 november, 2015

CA Fastigheter AB säljer Region Karlskrona

Pressmeddelande , Kalmar 2015-11-09

CA Fastigheter AB har idag, genom dotterbolag, sålt merparten av sitt fastighetsbestånd i Karlskrona till bolag inom Heimstaden AB koncernen. Försäljningen omfattar ett väl samlat fastighetsbestånd i centrala Karlskrona med en total uthyrningsbar yta om ca 45 000 kvm.

Försäljningen innebär att all personal inom CA Fastigheter ABs Region Karlskrona övergår till Heimstaden AB och att CA Fastigheter AB därmed lägger ner sitt kontor i Karlskrona. Tillträdet till fastigheterna och övertagande av personal sker per 15 december 2015.

CA Fastigheter AB kommer fortsatt att äga tre projektfastigheter i Karlskrona vilka inte kommer påverkas av försäljningen till Heimstaden. En av dessa är del av fastigheten Nordstjärnan 32 på vilken kommer uppföras ett bostadsrättsprojekt. Därutöver behålls dels fastigheten Spårvägen 9 samt CA koncernens mark i Trummenäs där utveckling och försäljning av villatomter pågår. Av förvaltningsfastigheterna kvarstår fastigheten Bokbindaren 2 i CA koncernens ägor. Dessa projekt och fastigheter kommer fortsättningsvis att hanteras av personal på CA koncernens huvudkontor i Kalmar.

Vi har en ambition att fokusera våra fastighetsinvesteringar till större orter där vi bedömer att de makroekonomiska förutsättningarna är bättre. Denna försäljning är i linje med detta”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

CA Fastigheter AB har en mycket lång historia i Karlskrona och var i stort sett ensamma om att under slutet av 1980-talet i spåren av varvskrisen göra stora investeringar i staden. Förutom förvärv av förvaltningsfastigheter är det sannolikt främst genom omdaningen och uppbyggnaden av kv Wachtmeister, vilket slog upp portarna 1988, som CA koncernen gjort avtryck i Karlskrona. Kv Wachtmeister har sedan dess varit den ledande kommersiella gallerian i staden.

”Vi har verkat länge i Karlskrona och har starka känslor för staden, våra kunder och inte minst vår personal som gjort ett fantastiskt arbete under alla år. Nu väljer vi dock att avyttra våra förvaltningsfastigheter för att investera i andra marknader. Vi kommer dock att behålla våra projektutvecklingsfastigheter och bedömer att vi inom kort kommer att påbörja byggnationen av projektet Nordstjärnan 32 vilket är ett nybyggnationsprojekt av bostadsrätter i Karlskronas absoluta centrum”, säger Johan Damne och fortsätter ”När vi nu avyttrar våra förvaltningsfastigheter gör vi det med vissheten att Heimstaden AB kommer att fortsätta förvalta dessa på bästa sätt för våra kunder och för staden som helhet”.

Rådgivare till CA Fastigheter AB har varit Catella Corporate Finance samt Glimstedt Advokatbyrå.

För ytterligare information, se vår hemsida www.cafastigheter.se alternativt kontakta
Johan Damne, VD CA Fastigheter AB på telefon 070-5860330, eller
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare på telefon 0708-227108


9 november, 2015

Construction start for Ryssbol wind farm, 12 MW

2015-11-09 10:00
As previously announced, an agreement has been reached with KumBro Vind AB regarding turnkey delivery of six wind power turbines with a total output of 12 MW. The agreement was conditional, subject to a positive decision by the owners of KumBro Vind AB (the municipalities of Kumla and Örebro).

Construction can now begin with the goal of all turbines being erected and commissioned during the autumn of next year.

After turnover of the wind farm to KumBro, Arise will be responsible for managing the wind farm for a period of five years. Arise will consequently have approximately 500 MW under its management, of which roughly 50 percent is on behalf of external clients.

Halmstad 9 November, 2015

ARISE AB (publ)

For further information, please contact

Peter Nygren, CEO Arise AB, +46 706 300 680

Peter Lilja, CEO KumBro Utveckling AB, +46 704 849 199


6 november, 2015

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2015)
• Beslut har fattats om att skriva ner bolagets tillgångar relaterade till Egen- och Samägd vindkraftdrift samt Vindkraftutveckling med -190 mkr. Den koncernmässiga resultateffekten av dessa nedskrivningar uppgår till -159 mkr varav -7 mkr inom rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Därtill reserveras -4 mkr för kundfordringar och -12 mkr för en eventuell höjning av fastighetsskatt för vindkraft. Resultatpåverkande poster av engångskaraktär uppgår därmed till -174 mkr under kvartalet.
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 198 (49) mkr[1].
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52 (28) mkr före och 29 (28) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat före skatt uppgick till 3 (-32) mkr före och -171 (-33) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -160 (-29) mkr, motsvarande -4,79 (-0,86) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
• Produktionen uppgick till 141 (117) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 89 (79) GWh och Samägd vindkraftdrift 51 (38) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 454 (608) SEK/MWh, varav el 287 (378) SEK/MWh och elcertifikat 166 (231) SEK/MWh.
• Två vindkraftparker om totalt drygt 40 MW har avyttrats under kvartalet varav en driftsatt park om 7,2 MW till AllianzGI och en byggklar park om 33 MW till Allianz Capital Partners.
Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2015)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 336 (174) mkr[1].
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 169 (112) mkr före och 144 (112) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat före skatt uppgick till 16 (-49) mkr före och -161 (-50) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -152 (-45) mkr, motsvarande -4,57 (-1,35) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
• Produktionen uppgick till 546 (441) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 318 (276) GWh och Samägd vindkraftdrift 229 (165) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 500 (621) SEK/MWh, varav el 340 (399) SEK/MWh och elcertifikat 160 (222) SEK/MWh.

Halmstad den 6 november 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se