News

30 juni, 2015

Extension of Share Options

Released : 30/06/15

RNS Number : 7382R

Nighthawk Energy plc
30 June 2015

NIGHTHAWK ENERGY PLC

(”Nighthawk” or ”the Company”)

Extension of Share Options

Nighthawk, the US focused oil development and production company (AIM: HAWK and OTCQX: NHEGY), announces that it has extended the life of 6.8 million share options to subscribe for ordinary shares of 0.25p each in the Company (”Shares”) previously issued to certain directors, senior management and employees in accordance with the Company’s Share Option Scheme in July 2013 with a life of 2 years. The options have already vested in accordance with their original terms and were due to expire on July 19th, 2015. The expiration date has been extended by 2 years to July 19th, 2017.

Of the 6.8 million extended share options, 2.2 million are held by directors as follows:

Chuck Wilson
Share Options at 6.24 pence 900,000
Share Options at 7.25 pence   –
Total Share options following this extension 6,900,000
Total Share options following this extension 725,000
% of issued share capital  0, 1 %
Richard Swindells
Share Options at 6.24 pence 600,000
Share Options at 7.25 pence   700,000
Total Share options following this extension 10,000,000
Total Share options following this extension 876,803
% of issued share capital 0.1%

 

Enquiries:
Nighthawk Energy plc
Rick McCullough, Chairman  +1 303 407 9600
Richard Swindells, Chief Financial Officer  +44 (0) 20 3582 1350

Westhouse Securities Limited   +44 (0) 20 7601 6100
Alastair Stratton
Robert Finlay

Canaccord Genuity   +44 (0) 20 7523 8000
Manuel Santiago
Henry Fitzgerald-O’Connor

 

FTI Consulting   +44 (0) 20 3727 1000
Ben Brewerton ben.brewerton@fticonsulting.com
Ed Westropp   edward.westropp@fticonsulting.com
This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange


29 juni, 2015

Catella etablerar Property Investment Management i Spanien och Portugal

Catella AB 29 juni 2015

Catella startar verksamhet inom Property Investment Management i Spanien och Portugal i ett initiativ under ledning av Javier Hortelano. Javier har gedigen erfarenhet från marknaden för fastighetsinvesteringar i Europa och kommer till Catella från en roll som partner på PwC. Tidigare har Javier haft olika roller på Redevco, senast som COO med ansvar för Investment Management på alla större europeiska marknader.
Vi utvärderar löpande expansion till nya utvalda regionala marknader. Den spanska marknaden är i en återhämtningsfas med växande affärsaktivitet och investeringsvolymer och inflödet av utländskt kapital är stort. Etableringen av Propery Investment Management i Spanien grundas på vår framgångsrika lansering av en liknande verksamhet i Frankrike i början av 2014. Vi ser också Portugal som en naturlig expansion av den spanska verksamheten tack vare Javier’s erfarenhet och likheten mellan marknaderna”, säger Timo Nurminen, affärsområdeschef för Property Investment Management på Catella.
Javier kommer till Catella från en roll som partner på PwC Real Estate Transaction Services, där han ledde verksamheten inom kommersiella fastigheter (detaljhandel, kontor och logistik). Han har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom både de spansk-portugisiska och europeiska fastighets-marknaderna för Investment Management. Han har bland annat etablerat Property Investment Management för två paneuropeiska investerare på den spansk-portugisiska marknaden. Javier är också ordförande i spanska ”Council of Shopping and Retail Parks”, en position som han i princip kommer att behålla.
”Vi är glada över att meddela att vi kommer att bygga vår spanska verksamhet inom Property Investment Management tillsammans med Javier Hortelano. Javier är en framstående person på den spansk-portugisiska fastighetsmarknaden och han har en bred och gedigen bakgrund inom både detaljhandel och andra fastighetssegment. Detta tillsammans med hans djupa kunskap om den lokala marknaden, som är en helt avgörande faktor, gör att Javier passar perfekt för uppdraget”, säger Timo Nurminen.
Den nya verksamheten kommer att fokusera på fastighetsinvesteringar och kapitalförvaltning på uppdrag av spanska och utländska investerare. Verksamheten kommer att vara oberoende till Catellas nuvarande fastighetsrådgivning i Spanien med kontor i Madrid.
Inom affärsområdet Property Investment Management uppgår det förvaltade kapitalet till cirka 3,1 miljarder euro och verksamhet finns i Tyskland, Finland, Frankrike, Danmark, Spanien och Baltikum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Timo Nurminen
Affärsområdeschef Property Investment Management
+358 50 337 3320
timo.nurminen@catella.com

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se


10 juni, 2015

Förändring beträffande verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör, Peter Nygren, har meddelat styrelsen att han kommer att lämna sin VD-tjänst. Rekryteringen av ny verkställande direktör inleds. Peter Nygren fortsätter oförändrat i sin VD-tjänst fram till dess att en ny verkställande direktör har utsetts, vilket beräknas ha skett den 1 mars 2016. Även efter det att en ny verkställande direktör har utsetts kommer Peter Nygren att arbeta vidare i bolaget som affärsprojektledare och stöd till organisationen.

Planeringen för förändringe sker med god framförhållning. Styrelsen bedömer att det därför finns bra möjligheter att rekrytera en ny verkställande direktör som kan utses i god tid före den 1 mars 2016.

Jag känner en stor stolthet över Arise och vad vi åstadkommit. Fallande el- och certifikatpriser har inneburit att vi tvingas anpassa vår affärsmodell till nya marknadsförhållanden. Den nya affärsmodellen, att jämte försäljning av egenproducerad el även bygga, sälja och förvalta vindkraftparker åt andra, är fullt implementerad och fungerar bra” säger Peter Nygren. Han fortsätter; ”Den nya verkställande direktören kommer att tillträda vid en tidpunkt då bolagets utveckling ar positiv. Det är därför rätt tillfälle att få in en ny frisk kraft i bolaget”.

Peter har gjort och gör en fantastisk insats för Arie. Vi respekterar självklart Peters beslut och inleder en rekryteringsprocess. Vi har gott om tid och lägger stor omsorg vid att rätt person kan rekryteras. Vi är mycket tacksamma över att Peter även fortsatt är beredd att stå till bolagets förfogande. Det borgar för kontinuitet och att ny verkställande direktör får en god introduktion i bolaget” säger Joachim Gahm, bolagets styrelseordförande.

Rekryteringen sköts av en extern rådgivare.

Halmstad 10 juni 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Gahm, styrelseordförande, Arise AB +46 35 20 20 900

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

 


18 maj, 2015

Pressmeddelande

CA Fastigheter AB lämnar in bygglov för etapp 2 av Kv Spantrutan, Varvsholmen Kalmar

CA Fastigheter AB har idag, via dotterbolag, lämnat in ansökan om bygglov för nästa etapp av Kv Spantrutan i Kalmar, vilket blir den sista etappen som kommer byggas på den västra kajen. Bygglovet omfattar totalt 59 lägenheter i bostadsrättsform med lägenheter om 63-189 kvm. Utöver bostadsrättslägenheter innehåller projektet serviceytor i form av såväl en kvartersrestaurang som butik för livsmedel.

”Med tanke på den fantastiska efterfrågan det varit på våra tidigare produkter på Varvsholmen så känns det mycket bra att vi nu kan presentera nästa etapp av Kv Spantrutan. Att dessutom nu äntligen få möjlighet att tillföra ytterligare service i form av såväl restaurang som närlivsbutik känns extra bra då det förstärker Varvsholmen som en fullödig stadsdel”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

Utformningen av byggnationen har skett tillsammans med Atrio Arkitekter och med ansvarig arkitekt Olle Utterback, som ritat flera av Varvsholmens tidigare etapper. ”Det känns väldigt inspirerande att få medverka till ytterligare en etapp på Varvsholmen. För att få variation i formspråk, maximera utblickar och skapa spännande lägenheter har vi i denna etapp valt att utforma byggnationen som fem punkthus vilket vi hoppas skall ge ett ljust och luftigt intryck”, säger Olle Utterback i samband med presentation av projektet.

Försäljningen av bostadsrätter är tänkt att påbörjas så snart bygglov har erhållits och kommer som tidigare etapper att utföras genom Pontuz Löfgren AB. Byggnationen beräknas ha en färdigställandetid om ca 18 månader.
”Jättespännande, vi har nyligen avslutat byggnationen av etapp 1 och kan redan nu presentera etapp 2. Vi ser verkligen fram emot att få påbörja byggnationen”, säger projektansvarig Susanne Nilsson på CA Fastigheter AB.

För mer information om projektet vänligen kontakta:

Johan Damne, VD, CA Fastigheter AB, 070-5860330, eller
Susanne Nilsson, Projektansvarig, CA Fastigheter AB, 070-5332827, eller
Olle Utterback, Ansvarig Arkitekt, Atrio Arkitekter, 070-8150257

alternativt se www.cafastigheter.se eller www.varsvholmen.se

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen inom familjen Claesson. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på nio orter i Europa; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm, Växjö, Tallin och St Petersburg Därutöver äger koncernen även fastigheter i Tyskland men dessa förvaltas av extern part. Koncernens huvudkontor finns i Kalmar.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.


18 maj, 2015

Presskonferens, Bygglov, för Kv Spantrutan etapp 2, Varvsholmen, Kalmar

Inbjudan till
Presskonferens, Bygglov för Kv Spantrutan etapp 2, Varvsholmen, Kalmar

När: Idag måndag den 18 maj kl 13.00
Var: CA Fastigheter ABs kontor, Strömgatan 15 B

CA Fastigheter AB har nu tillsammans med Atrio Arkitekter färdigställt bygglovshandlingar för nästa etapp av bostadsbyggnation på Varvsholmen, etapp 2 i Kv Spantrutan.
I samband med formellt inlämnande av bygglovshandlingar till Kalmar kommun ger vi pressen möjlighet att få en presentation av tänkt byggnation.

Presskonferensen leds av CA Fastigheter ABs VD, Johan Damne och ansvarig arkitekt från Atrio, Olle Utterback tillsammans med CA Fastigheter ABs projektansvarig Susanne Nilsson och regionchef Johan Frick.

Välkomna!
Kalmar som ovan

CA Fastigheter AB