News

17 januari, 2017

December månads produktion 90,1 GWh

Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 90,1 GWh, jämfört med månadens budget om 62,1 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 41,4 GWh egen produktion och 48,7 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 33,9 GWh respektive 28,2 GWh.
Totalt producerade bolaget 634 GWh under fjolåret vilket är ca 5 % under budget. Produktionen fördelade sig på 346 GWh egen samt 287 GWh samägd produktion.
Utöver ovanstående årsproduktion tillgodoräknar sig Arise 6,4 GWh för el genererad av parker under byggnation och avyttringar, som egen produktion under 2016.
Halmstad den 10 januari 2017
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133


23 december, 2016

Arise har ingått ett förvaltningsavtal med Tellenes Vindpark

Arise AB har ingått ett fyraårigt förvaltningsavtal med Tellenes Vindpark AS. Tellenesparken ligger i Rogaland i sydvästra Norge och kommer att ha en installerad kapacitet på cirka 160 MW när den driftsätts.
Arise kommer att börja leverera tjänster under den senare delen av byggfasen i kvartal 1 2017. Driftsförvaltningen kommer att börja när parken har driftsatts vilket förväntas ske under andra halvåret 2017. Tellenesparken ägs av fonder förvaltade av BlackRock.
“Vi är väldigt glada över att ha ingått detta avtal. Det utgör vårt första avtal i den norska marknaden och vår andra affär med BlackRock”, säger Daniel Johansson, VD Arise AB.
Inklusive Tellenes förvaltar Arise cirka 655 MW vindkraft, varav cirka 415 MW för externa kunders räkning.
Halmstad den 23 december 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, + 46 702 244 133
Per-Erik Eriksson, Operativ chef Arise AB, +46 702 409 902
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordni


9 december, 2016

November månads produktion 73,2 GWh

Bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 73,2 GWh, jämfört med månadens budget om 61,7 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 37,0 GWh egen produktion och 36,2 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 33,6 GWh respektive 28,1 GWh.
I och med Arise försäljning av vindkraftparken Bohult till Allianz Global Investors, är produktionen från parken exkluderad från ovanstående siffror.

Halmstad den 9 december 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


7 december, 2016

Catella listed on Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm’s Listing Committee has approved that Catella’s shares are admitted to trading on Nasdaq Stockholm’s main market, with the first day of trading on 19 December 2016. There will be no new issue of shares, and shareholders of Catella do not need to take any action in connection with the listing on Nasdaq Stockholm.
Catella AB (publ) (“Catella”) has previously announced its intention to change its listing to Nasdaq Stockholm’s main market in the fourth quarter in 2016.
Nasdaq Stockholm’s Listing Committee has on 5 December 2016 approved that Catella’s shares of series A and B are admitted to trading on Nasdaq Stockholm’s main market. The approval is subject to customary conditions, including approval by the Swedish Financial Supervisory Authority of a prospectus prepared by Catella.
The last day of trading for Catella’s shares on Nasdaq First North Premier is 16 December 2016, and the first day of trading on Nasdaq Stockholm’s main market is 19 December 2016. The shares will be traded in the Mid Cap segment. The ticker for Catella’s shares of series A and B, CAT A and CAT B, will remain unchanged. The ISIN codes for Catella’s shares of series A and B, SE0000188500 and SE0000188518, will also remain unchanged.
There will be no issue of new shares, and shareholders of Catella do not need to take any action in connection with the listing on Nasdaq Stockholm.
Catella will, ahead of the listing on Nasdaq Stockholm, publish a prospectus on its website, catella.com, which is expected to take place around 9 December 2016.
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, on 7 December 2016 at 14.20 CET.
For more information, please contact:
Knut Pedersen
CEO and President
+46 8 463 33 10
knut.pedersen@catella.se
Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Group Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se
About Catella: Catella is a leading specialist in property investments, fund management and banking, with operations in 12 countries across Europe. Catella is listed on First North Premier on Nasdaq Stockholm. Read more at catella.com.
________________________________________


11 november, 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

2016-11-11

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016
Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2016)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 77 (198) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (29) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-17) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 70 (54) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -22 (-171) mkr, inkl. engångseffekter om 0 (-174) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -22 (-160) mkr motsvarande -0,65 (-4,79) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 121 (141) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 68 (89) GWh och Samägd vindkraftdrift 53 (51) GWh. Minskningen beror på svagare vindar i södra Sverige.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 416 (454) SEK/MWh, fördelat på el 254 (287) SEK/MWh och elcertifikat 162 (166) SEK/MWh.
• Ett villkorat avtal ingicks om att sälja Bohult, 12,8 MW, till en fond förvaltad av Allianz Global Investors. Ett avtal ingicks med Kraftö AB om förvärv av en projektportfölj om fem projekt motsvarande ca 370 MW. En avsiktsförklaring ingicks med Fortum rörande en potentiell försäljning av projektet Kölvallen om drygt 200 MW.

Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2016)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 303 (336) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 77 (144) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-6) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 145 (142) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -64 (-161) mkr, inkl. engångseffekter om -12 mkr (-176) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -51 (-152) mkr motsvarande -1,54 (-4,57) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 402 (546) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 225 (318) GWh och Samägd vindkraftdrift 177 (229) GWh. Minskningen beror på svagare vindar.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 434 (500) SEK/MWh, fördelat på el 290 (340) SEK/MWh och elcertifikat 144 (160) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Försäljningen av Bohult genomfördes enligt plan och medförde en positiv kassaflödeseffekt, efter återbetalning av projektfinansieringslån och lösen av en ränteswap, om ca 90 mkr. Transaktionen kommer att ha en viss positiv påverkan på 2016 års resultat.

Halmstad den 11 november 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se