News

17 oktober, 2016

Arise förvärvar projektet Bröcklingberget

Bolag inom Arise AB (publ) koncernen har idag tecknat avtal om och förvärvat samtliga aktier i Bröcklingberget Vindkraft AB, vilket är det projektbolag som har rättigheterna till vindkraftprojektet Bröcklingberget (”Projektet”).
Arise har sedan tidigare haft en option att förvärva Projektet från Ownpower Projects Europe AB (”OPP”). Projektet har nu nått en fas där Arise bedömer det som attraktivt att genomföra förvärvet för att i egen regi slutföra projekteringen inför en framtida försäljning. Köpeskillingen består i allt väsentligt av en tilläggsköpeskilling vilken erläggs för det fall Projektet uppförs. Tilläggsköpeskillingen har ett tak och är relaterad till Projektets slutliga storlek.
Projektet är beläget i Bräcke kommun. Tillstånd för Projektet har vunnit laga kraft, men elanslutningen är ännu ej säkerställd. Projektet har utvecklats av Arise tillsammans med OPP och förväntas omfatta max 25 vindkraftverk i ett område med goda vindförhållanden. Projektets installerade effekt bedöms därmed kunna uppgå till ca 60 MW. Storlek och realisering av Projektet är beroende av en framgångsrik optimering samt att elanslutning kan säkerställas.
Förvärvet av Bröcklingberget ligger inom Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftprojekt för vidareförsäljning till externa investerare.
”Vi är glada över att kunna addera ytterligare ett intressant projekt till vår portfölj och att vårt samarbete med OPP återigen har gett resultat.”, säger Daniel Johansson, verkställande direktör, Arise.

Halmstad den 17 oktober 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 13:20 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


27 september, 2016

Arise har tecknat avtal med Kraftö om förvärv av en projektportfölj om 370 MW

2016-09-27 / Arise AB
Arise AB (publ) (”Arise”) har ingått avtal med Kraftö AB (”Kraftö”) om förvärv av delar av Kraftös projektportfölj. Totalt omfattar förvärvet fem projekt motsvarande upp till cirka 370 MW, under förutsättning att alla projekten vinner laga kraft.

Transaktionen förväntas slutföras den 1 januari 2017. Affären är en naturlig följd av att Arise vill växa inom vindkraftutveckling och att Kraftö önskar koncentrera sin organisation på projekt som befinner sig i ett senare utvecklingsskede eller som ligger i byggfas.

Genom affären övertar Arise ansvaret för att driva utvecklingen i projekten framåt med målsättningen att utveckla projekten till laga kraft och sedan avyttra desamma när de är byggfärdiga till investerare. I all väsentlighet består köpeskillingen av en tilläggsköpeskilling när och om projekten avyttras.

Vi är mycket nöjda med uppgörelsen och tror att projekten har goda förutsättningar att kunna realiseras. Två av de mindre projekten har lagakraftvunna tillstånd och där blir vårt fokus att optimera projektekonomin inför en kommande försäljning. Därutöver finns tre större projekt om upp till cirka 300 MW som ännu inte har fått miljötillstånd. Det är glädjande att konstatera att Kraftö värderar vår förmåga att realisera projekt och genomföra transaktioner i en utmanande marknad”, säger Daniel Johansson, verkställande direktör Arise AB.

”Vi tror att Arise har goda ekonomiska förutsättningar och förmågan att sälja större projekt till marknaden. Företaget har visat att man framgångsrikt kan utveckla och sälja stora projekt till internationella investerare. Affären ger oss möjlighet att säkra projektkostnader och komma överens om en utvecklingsplan för de fem projekten. Vårt samarbete med ett företag med den styrkan och förmågan som Arise har, är ett mycket positivt steg framåt för Kraftö och dess aktieägare”, säger Fredrik A. Svensson, verkställande direktör Kraftö AB.

Halmstad den 27 september 2016
ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, IR och Finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 08:00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.       
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arise.se, www.arise.se  


23 september, 2016

Arise och Fortum har avtalat om att undersöka möjligheten till en avyttring av vindkraftprojektet Kölvallen

Arise AB (publ) koncernen (“Arise”) har ingått en avsiktsförklaring med Fortum Sverige AB (“Fortum”) rörande en möjlig försäljning av det mer än 200 MW stora vindkraftprojektet Kölvallen vilket för närvarande är under slutlig utveckling (“Projektet”).
Avsiktsförklaringen har som mål att Projektet ska avyttras till Fortum under andra kvartalet 2017. En försäljning är avhängig av en framgångsrik slutlig utveckling av Projektet, inklusive att det erhåller nödvändiga lagakraftvunna tillstånd, samt due diligence och investeringsbeslut av Fortum. Tidplanen innebär en försening mot vad som tidigare kommunicerats av Arise rörande Kölvallen. Detta beror på att tillståndsprocesserna, vilka fortsatt pågår, tagit längre tid än förväntat.
Halmstad den 23 september 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, IR och Finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916
Tero Era, Head of Communications Solar, Wind and New Ventures Fortum, +358 50 541 6337

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2016 kl. 08.00 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se
Om Fortum
Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com


22 september, 2016

News from Catella

Press release 2016-08-10
Catella enhances Corporate Finance with senior recruitment

Micael Averborg has been recruited to Catella as Head of Transactions at Catella’s Corporate Finance operations in Stockholm. Micael joins us from Atrium Ljungberg where he was a member of the management team and was Business Area Director for Transactions and Marketing. He has worked in senior roles within the real estate industry for nearly 20 years.

Press release 2016-09-02
Catella: Parking in Europe – investors focus on multi-storey car parks

Until now, multi-storey car parks have barely been on investors’ radars. Ongoing yield compression of traditional property investments is changing all that. There are currently around 300 million public parking spaces in Europe and 48,000 multi-storey car parks. However, there is a vastly diffuse nature to the companies that provide parking facilities, lacking in uniformity.

Press release 2016-09-22
Catella: Property sector benefits from Brexit-effect

In the September edition of the Swedish “Catella Real Estate Debt Indicator”, the property sector does not appear to have suffered from the Brexit vote. The property companies’ loan-to-value has increased while their average interest rate has fallen, and listed property companies have outperformed the stock market. However, although the CREDI Main index increased from 41.0 to 42.5, the property debt financing market is still in contraction.


6 september, 2016

Augusti månads produktion 50,4 GWh

 2016-09-06 / Arise AB 

Bättre vindar än normalt under augusti månad resulterade i en elproduktion om 50,4 GWh (39,0 GWh), vilket är 11,4 GWh över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 27,9 GWh (22,5 GWh) Egen och 22,5 GWh (17 GWh) Samägd vindkraft.

Halmstad den 6 september 2016
ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2016 kl. 10.30 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se