News

3 maj, 2018

INTERIM REPORT 1 JANUARY – 31 MARCH 2018

2018-05-03
First quarter in brief
•Net sales for the quarter amounted to MSEK 55 (44).
•Operating profit before depreciation and amortisation (EBITDA) was MSEK 30 (21), of which associates had an impact of MSEK 0 (0) on the Group. Operating cash flow was MSEK 24 (47).
•Operating profit/loss (EBIT) was MSEK 12 (2).
•Profit/loss before tax amounted to MSEK -16 (-20).
•Profit/loss after tax totalled MSEK -13 (-20), or SEK -0.39 (-0.58) per share.
•Production amounted to 132 GWh (185), of which Own wind power operations accounted for 76 GWh (93), and Co-owned wind power operations for 56 GWh (92).
•Average income from Own wind power operations was SEK 522 per MWh (339), of which SEK 356 per MWh (278) pertained to electricity and SEK 166 per MWh (61) to electricity certificates.
•Solberg was completed for Fortum in line with schedule and budget.
•Arise successfully refinanced and redeemed its secured bonds early totalling approximately MSEK 950. After the refinancing, the company can fully focus on increasing growth in its project development and management business as well as value-enhancing measures related to the company’s assets.
Halmstad 3 May, 2018
ARISE AB (publ)
For further information, please contact
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916


30 april, 2018

Grain Alliance is one of the best farm operating companies in Ukraine

nyhet30 april

On April the 27th The Ukrainian Farmer, a respectful agrarian magazine, awarded the most successful companies within Ukrainian agriculture. Representatives of more than 100 agricultural companies came to The National Philharmonic in Kiev to get the prestigious awards in various nominations of the «Agrarian Elite of Ukraine Rating 2018». This event is a kind of recognition of national agro producers great achievements, as mentions the editor in chief of The Ukrainian Farmer magazine, Pavlo Korotych. «As we can see, nowadays Ukrainian GDP is basically formed thanks to the agricultural production chain. That’s why we consider that farmers deserve this celebration. It`s our eighth annual event, and everyone can see that there were no «eternal» or «suggested» winners, but only those who truly deserved. The agrarian elite of Ukraine for the nominations is chosen by the lead scientists, top experts and the best farm operators», – the head of the magazine adds.

So «Agrarian Elite of Ukraine» from The Ukrainian Farmer magazine is considered one of the most authoritative ratings in the country.
The winner in the «Infrastructure Development» nomination this year is Grain Alliance. The company has a number of successful projects particularly in increasing elevating capacity to more than 250 thousand tones.

We believe that «Agrarian Elite of Ukraine» by The Ukrainian Farmer magazine is an important award for our company, because it is selected based on the agrarian society`s opinion. That means that we are recognized not only by our partners and colleagues, but also by our competition. The stakeholders’ opinion is very important to our company and we will do our best to stay among the best. We are grateful to The Ukrainian Farmer magazine`s experts for the award, and our intension is to continue our development and development of those territories where we are working, because the promotion of countrysides infrastructure and restoring of Ukraine as the bread basket of the world are the main goals of Grain Alliance”, said the company CEO Evgeniy Radovenyuk.


20 april, 2018

Grain Alliance is an Active Member of the European Association “Donau Soja”

bild-180620-nr3-300x160

On April the 19th, the General Assembly of the participants of the European Danube Soybean Association “Donau Soja”, took place in Vienna, Austria. According to the statement of the association, “Donau Soja” currently has a political support in 15 European countries.

One of the main missions of the Association is to protect producers of organic non-GMO soybeans, promoting their interests on the European markets. Grain Alliance is an active member of the Association. The company remains one of the first in Ukraine to join the Association.
This season Grain Alliance plans to sow more than 10 thousand hectares of soy. Today there are a lot of questions about the terms of export from Ukraine for soy. Hence it is absolutely natural that our long-standing ties with international agro-associations considerably simplify the arrival of Ukrainian soybeans to European markets. During the meeting, we met with the head of the Association, Matias Kron, and discussed a number of specific cooperation programs. We are ready to become a portal through which domestic Ukrainian soybeans will get to Europe on the most optimal terms both for Ukrainian farmers and for the European end-users”- said Tahir Musayev, Chief Commercial Officer of Grain Alliance.

Establishing direct sales channels will help Ukrainian agribusiness to get a fair price for exporting products abroad. “This is very important during the period of political and economic instability in Ukraine,” say well-known experts in agribusiness. Membership in international associations for Ukrainian agribusiness is a prospect of new ties, work at new markets with new customers. Any association is a concentration of people working in the field, the exchange of contacts with these people and their companies and the opening of new opportunities and potential, – stresses the chairman of the Committee of economists of Ukraine Andriy Novak.


26 mars, 2018

Vi söker Byggprojektledare

CA Fastigheter AB Stockholm
Projektledning Bygg

I rollen som projektledare kommer du att ansvara och driva genomförande av projekt inom både nyproduktion och ombyggnation av huvudsakligen bostäder men även kommersiella fastigheter. Du kommer att ha en bred roll och ha nära samarbete med projektutvecklare, affärsutvecklare och regionsanvarig. Du kommer att vara involverad från tidiga skeden i projekten till överlämning. De olika delarna som ingår i projekten är; förstudie, program, projektering, produktion, provning, besiktning och avslutning. Du kommer att arbeta övergripande och ansvara för projektets totala genomförande samt att projekten uppnår uppställda mål avseende ekonomi, omfattning, tid och kvalitet.

Dina arbetsuppgifter
• arbeta med projektplanering i samarbete med projektutvecklare
• upprätta projektplan, tidplan, kalkyler och övriga handlingar för projektets genomförande
• ansvara för upphandling och projekteringsledning av konsulter för utredning och projektering
• ansvara för myndighetskontakter och ansökan om nödvändiga tillstånd
• upprätta förfrågningsunderlag och ansvara för upphandling av entreprenader
• vara beställarombud under produktionsskedet samt delta i byggprocessen och granska att entreprenörerna utför arbetena enligt fastställda kontraktshandlingar
• ansvara för hyresgästkontakter under projektgenomförandet
• ansvara för dokumentationen under projekts olika faser
• rapportera löpande avseende tidplan, kostnadsprognoser, utformning med mera

Kvalifikationer
Vi söker dig som
• är civilingenjör eller högskoleingenjör med minst 5-10 års erfarenhet av projektledning med ett gediget intresse för projektutveckling och samhällsbyggnad
• har bred kunskap om hela byggprocessen och trivs med att arbeta i projektform
• exempelvis har tidigare erfarenhet från arbete på entreprenadföretag som entreprenadingenjör/platschef eller från konsultsidan som projektledare
• har erfarenhet av nyproduktion inom bostadsprojekt
• har mycket goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift

För denna roll söker vi en drivande person som är affärsmässig och har social förmåga. Som person är du strukturerad samt resultat- och kvalitetsorienterad. Du är van att arbeta självständigt och kan hantera stundvis stressiga arbetstoppar. Du tycker om att ta ansvar och trivs i en miljö där du självständigt hanterar flera större projekt parallellt med olika kontaktytor. Du är en lyhörd relationsbyggare med god samarbetsförmåga.
I rollen som projektledare kommer du att ingå i projektutvecklingsavdelningen och rapportera till projektutvecklingschef. Placeringsorten är centrala Stockholm, B-körkort är ett krav.

Vi erbjuder dig
Spännande projekt! Initialt kommer ditt arbete att handla mycket om våra projekt Gasverket i Norra Djurgårdsstaden samt Tobaksmonopolet på Söder. Du erbjuds en bred roll med stort eget ansvar hos en långsiktig och värderingsstyrd fastighetsägare i en expansiv fas. Du kommer att ha möjlighet att påverka din roll och din utveckling.

I denna rekrytering samarbetar CA Fastigheter med Real Competence. Du är välkommen att skicka in din ansökan via https://realcompetence.se/lediga-jobb/?mtrid=234&mtrpage=assignment senast den 15 april 2018. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Aliki Anderberg på aliki.anderberg@realcompetence.se eller på tfn 070-5772993.


12 mars, 2018

Bokslutskommuniké 2017

CA Fastigheter AB, koncernen, har idag publicerat sin årsredovisning för 2017, se även www.cafastigheter.se/Finansiell information, där årsredovisningen går att ladda ned.
(CA Fastigheter AB med dotterbolag ägs till 100 % av Claesson & Anderzén AB. För mer information om Claesson & Anderzén AB koncernen, vänligen se även www.claessonanderzen.com)

Nettoomsättningen för året uppgick totalt till 1 064 Mkr (944) varav hyresintäkter uppgick till 601 Mkr (564). Därutöver har förvaltningsfastigheter sålts till ett värde om 389 Mkr (14).

Uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet uppgick vid årets slut till 92 % (92), inklusive under året förvärvade fastigheter. Driftöverskottet för 2017 uppgick till 381 Mkr (360).
Koncernens projektutvecklingsverksamhet har under året tillfört koncernen ett resultat om 82 Mkr (59). Under 2017 har projektportföljen utökats i Stockholm. Förvaltningsfastigheter har under året förvärvats och nyuppförts till ett belopp om 263 Mkr (682) vilket avser fastigheter i Borås och Växjö. Resultat efter finansiella poster för året uppgick till 362 Mkr (150).
Synlig soliditet vid årets utgång uppgår till 34 % (34). För fjärde året skall koncernen i enlighet med redovisningsreglerna K3, uppge marknadsvärde för fastigheter samt derivat. Värdet redovisas endast i not och uppgick per balansdagen för fastigheter till 12 mdr (10,8) och derivat till -0,26 mdr (– 0,32). Med hänsyn till dessa värden uppgår koncernens justerade soliditet till 61 % (60).
Koncernen lämnar inga prognoser för kommande perioder.

– ” Jag summerar året med att CA Fastigheter redovisar ett starkt resultat för 2017 som också är i linje med våra prognoser. Under hösten har avtal om försäljningar av fastigheter till ett totalt värde om drygt 1 Mdr, motsvarande ca 8 % av koncernens totala portföljvärde träffats. Totalt tillför dessa försäljningar en reavinst om 440 Mkr och en ökad likviditet om totalt ca 475 Mkr. Vi står väl rustade såväl personellt som finansiellt för att utveckla vår verksamhet med såväl förvärv av förvaltningsfastigheter som utvecklingsfastigheter och därmed fortsätta leverera goda resultat i kombination med att vi samtidigt kan medverka till bra samhällsutveckling”, säger CA Fastigheter AB:s VD Fredrik Alvarsson i en kommentar.