DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2016
Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2016)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 90 (60) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 (45) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 0 (-2) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -7 (33) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -34 (-7) mkr, inklusive en nedskrivning av vindkraftparken Bohult om 12 (1) mkr till följd av teknikrelaterade faktorer.
• Resultat efter skatt uppgick till -27 (-7) mkr motsvarande -0,81 (-0,22) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 116 (178) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 68 (106) GWh och Samägd vindkraftdrift 48 (72) GWh. Minskningen beror på svagare vindar.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 386 (469) SEK/MWh, fördelat på el 245 (307) SEK/MWh och elcertifikat 142 (162) SEK/MWh.
• Projektet Kölvallen förvärvades i sin helhet och beräknas omfatta ca 200 MW när det byggs och investeringsbeslut för det av Arise avyttrade projektet Solberg, 75 MW, fattades.
Första halvåret (1 januari – 30 juni 2016)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 226 (138) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 56 (115) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 0 (11) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 75 (88) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -42 (10) mkr, inklusive en nedskrivning av vindkraftparken Bohult om 12 mkr (1) till följd av teknikrelaterade faktorer.
• Resultat efter skatt uppgick till -30 (7) mkr motsvarande -0,89 (0,22) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 281 (406) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 156 (228) GWh och Samägd vindkraftdrift 124 (177) GWh. Minskningen beror på svagare vindar.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 441 (518) SEK/MWh, fördelat på el 306 (361) SEK/MWh och elcertifikat 136 (158) SEK/MWh.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Villkorat avtal om överlåtelse av Bohultparken, 12,8 MW, tecknades med Allianz Global Investors. Överlåtelsen förväntas vara genomförd senast under det fjärde kvartalet 2016.

Halmstad den 19 juli 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08.00 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

A world-class tennis facility – Catella Arena

The Good to Great Tennis Academy and the municipality of Danderyd today announce the start of construction on a tennis facility in Stockholm with Catella as venue sponsor. The Catella Arena will be one of the world’s leading tennis facilities, where recreational players will be able to train alongside current and future tennis stars.
Since we opened the Good to Great Tennis Academy at the beginning of 2011 we have worked hard to bring Swedish tennis back to world leadership. The Catella Arena will give us a facility that provides the best environment for being able to realise this vision, with tennis training, physio and sports injury treatments, as well as important provisions such as nutrition and schooling,” says Nicklas Kulti, one of the founders of Good to Great.
The Catella Arena, which is expected to be ready for inauguration after the summer of 2017, will be a public facility with seven indoor tennis courts, seven outdoor tennis courts, three indoor paddle tennis courts, three outdoor paddle tennis courts, an ultra-modern gym with a sports injury treatment room, a restaurant, schooling facilities and 18 rooms for overnight accommodation. As a way of giving back to the ATP and WTA tour, Good to Great Tennis Academy and Catella Arena will welcome ATP/WTA tier 1 members and their coaches to use the facilities for training.
We are extremely pleased that the municipality of Danderyd will have a public world-class facility where our local residents will be able to play tennis and train alongside the current generation and the next generation of top tennis players,” says Olle Reichenberg, chairman of the Danderyd municipal council.
“Good to Great makes an important contribution to young tennis talent and to raising the profile of Swedish tennis internationally. Catella has been a proud sponsor of tennis for more than 15 years, and has been a main sponsor of Good to Great since 2015. With the Catella Arena we are taking the next step in our long-term commitment to Swedish tennis. In addition to making it possible for young talent to reach their full potential, our commitment to tennis creates new business opportunities for us and strengthens Catella’s brand,” says Knut Pedersen, President and CEO Catella.
We welcome the Good to Great Tennis Academy to Danderyd, where there is great interest in tennis among juniors and seniors, both competitive players and recreational players. It is exciting that the municipality of Danderyd will have a venue on the tennis map of the world, where we can combine tennis at all levels, both professional and recreational. Collaboration between all stakeholders will allow us to serve more tennis players,” say Sten Alfredsson, chairman of the Danderyd Tennis Club, Micaela Hjelm, head of the Djursholm Tennis Club, and Anders Lindgren, head of Enebyberg Tennis Sports Club.

About the Catella Arena
• Planned inauguration: after the summer of 2017
• The facility: approx. 12,000 m2
• Address: Rinkebyvägen 20, Stockholm, Sweden
• 7 indoor tennis courts, 7 outdoor tennis courts
• 3 indoor paddle tennis courts, 3 outdoor paddle tennis courts
• Ultra-modern gym with sports injury treatment room
• Restaurant
• Tennis shop
• Schooling facilities
• 18 rooms for overnight accommodation
About Good to Great
The vision of the Good to Great Tennis Academy is to become the leading and best tennis academy in the world. To match this ambition, a new tennis facility will be constructed on Rinkebyvägen in Danderyd. The people behind Good to Great include former tennis professionals Nicklas Kulti, Magnus Norman and Mikael Tillström. Read more at goodtogreatworld.com

About Catella

Catella is a leading specialist in property investments, fund management and banking, with operations in 12 countries across Europe. Catella is listed on First North Premier on Nasdaq Stockholm. Catella is listed on First North Premier on Nasdaq Stockholm. Read more at catella.com
For more information, please contact:
Nicklas Kulti
Partner, Good to Great Tennis Academy
+46 708 71 04 22
nicklas@goodtogreatworld.com
Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Group Communications, Catella
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se
About Catella: Catella is a leading specialist in property investments, fund management and banking, with operations in 12 countries across Europe. Catella is listed on First North Premier on Nasdaq Stockholm. Read more at catella.com.