Interim report CA Fastigheter AB (publ) January-September 2023

 

 • Rental income increased by 13.3% to MSEK 643 (568).
 • The operating surplus increased by 17.2% to MSEK 430 (367), giving a surplus ratio of 66.9 (64.7) %.
 • Profit from property management decreased by 2.1% and amounted to MSEK 222 (227). The decrease is mainly due to an increased financial expense.
 • Profit from project activities amounted to MSEK 22 (104).
 • The market value of the properties amounted to MSEK 15,407 (14,972). CA Fastigheter does not market value the properties continuously during the year, increased value from year end 2022 refers to investments and exchange rate fluctuations.
 • Profit after tax amounted to MSEK 189 (520). The decrease is mainly due to changes in the value of derivatives.

 

Significant events during July – September 2023:

– During the period, 63% of the company Classic Living CL AB, corporate identification number 5559091-1052, was acquired. The shares have been acquired from CA Investment AB, which is a wholly-owned subsidiary of CA Fastigheter AB’s parent company Claesson & Anderzén AB. The restructuring within the Group has been carried out in order to consolidate the real estate operations under CA Fastigheter AB’s ownership. Classic Living CL AB is a Swedish public limited company whose business consists of developing real estate on the Spanish Costa del Sol with a focus on Malaga and the surrounding area. The company’s Spanish parent company, Classic Living & Development SL, has offices in Malaga.

– The property Hevea 6 in Borås was completed during the period and the tenant Wikholm Form AB has moved into a warehouse of 14,726 sqm. The property is thus fully leased. In connection with completion, the property was environmentally certified and received the rating Miljöbyggnad Silver.

 

For further information, please contact:

 

Andreas von Hedenberg, CEO

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

Interim report CA Fastigheter AB (publ) January-June 2023

 

 • Rental income increased by 10.5% to MSEK 417 (377).
 • The operating surplus increased by 13.9% to MSEK 269 (236), giving a surplus ratio of 64.4 (62.5) %.
 • Profit from property management increased by 22.5% and amounted to MSEK 147 (120). The increase is mainly due to an increased operating surplus.
 • Profit from project activities amounted to MSEK 22 (91).
 • The market value of the properties amounted to MSEK 15,407 (14,837). CA Fastigheter does not marketvalue the properties continuously during the year, increased value from year end 2022 refers to investments and exchange rate fluctuations.
 • Profit after tax amounted to MSEK 130 (390). The decrease is mainly due to changes in the value of derivatives.

 

Significant events during the year:

-In June, the third phase of the major refurbishment of the property Växjö 6:69 was completed. This stage included 96 apartments. A decision has also been made to start the fourth phase, which includes an additional 102 apartments. After completion of the fourth phase, 409 out of a total of 613 apartments have been renovated. These projects are a significant investment in our long-term work to develop the investment properties and the tenant offering.

– During the quarter, the properties Professorn 8 in Malmö were environmentally certified according to Miljöbyggnad iDrift and Maskinhuset 1 in Stockholm as Miljöbyggnad. Both properties have received a silver rating.

-CA Fastigheter affirmed its BBB- long-term issuer rating. The outlook is stable. The rating report was published in April.

For further information, please contact:

 

Andreas von Hedenberg, CEO

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

Delårsrapport CA Fastigheter AB (publ) januari-mars 2023

 • Hyresintäkterna ökade med 8,8 % och uppgick till 203 (187) Mkr.
 • Driftsöverskottet ökade med 12,1 % och uppgick till 125 (112) Mkr, vilket ger en överskottsgrad på 61,2 (59,9) %.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 44,7 % och uppgick till 80 (55) Mkr. Ökningen beror främst på ökat driftsöverskott och ökade intäkter från finansförvaltningen.
 • Resultat från projektverksamhet uppgick till 23 (8) Mkr.
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 15 191 (14 610) Mkr. CA Fastigheter marknadsvärderar inte fastigheterna löpande under året, ökat värde från bokslut avser investeringar och valutakursförändringar.
 • Resultat efter skatt uppgick till 48 (181) Mkr. Minskningen beror främst på värdeförändringar på derivat.

Väsentliga händelser under året:

-Under första kvartalet 2023 genomförde CA Fastigheter ett större förvärv innefattande fem fastigheter i Norrköping; Kraften 9, Kraften 10, Rapsfjärilen 9, Höfjärilen 1 och Fotogenen 7. Dessutom har en fastighet i Borås, Källbäcksryd 1:408 förvärvats. Samtliga förvärvade fastigheter är av typen lager och lättindustri.

-BRF Kompassen bestående av 18 lägenheter på Varvsholmen i Kalmar har under perioden färdigställts och frånträtts. Pågående projekt på Varvsholmen i Kalmar är i nuläget BRF Bojen med ytterligare 32 lägenheter, som är den sista etappen av detta projekt och beräknas färdigställas under fjärde kvartalet av 2023.

-Cedervall Arkitekter har sedan tidigare tecknat ett avtal om ca 1 600 kvm i fastigheten Tobaksmonopolet 14 i Stockholm. Fastigheten har det senaste året genomgått en omfattande renovering och under första kvartalet flyttade Cedervall Arkitekter in i den färdigrenoverade lokalen.

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

CA Fastigheter AB rekryterar ny regionchef till region Växjö

CA Fastigheter har rekryterat Mats Nyström som ny regionchef i Växjö. Mats arbetar idag som projektutvecklingschef på Nivika Fastigheter och har tidigare arbetat bland annat som affärsutvecklare på Serneke.

Mats Nyström tillträder som regionchef den 15:e maj och kommer fortsätta arbeta med att förvalta, utveckla och växa fastighetsbeståndet för CA Fastigheter i Växjö.

”Vi är glada över att ha rekryterat Mats till CA Fastigheter. Med sin erfarenhet från tidigare roller, marknadskännedom och ledarskap blir Mats ett bra tillskott till det befintliga teamet i Växjö”, säger Andreas von Hedenberg, VD på CA Fastigheter.