New equipment at Berezan elevator laboratory.

180730 bild 1

Conducting qualitative and rapid grain tests is one of the main conditions for determining its commercial value. Grain Alliance understands the need to keep laboratories up to date, providing them with advanced equipment. Achieving the aim, INFRAMATIC NIR 8800 GRAIN ANALYZER, manufactured by Swedish company Perten, was purchased for Berezan elevator in Kyiv region.

IM 8800 is the next generation portable NIR instrument for protein, moisture and oil

180730 bild 2

content determination in grains and oilseed. It really facilitates lab assistants work. And most importantly, the use of the analyzer accelerates grain acceptance, increases the speed of measuring the quality, reduces the risk of errors, – said the head of the laboratory Lyudmyla Romas.
The laboratory works long hours during the harvest. The analyzes are carried out in accordance with the current statutory norms and international standards.

Arise AB passerar 1 000 MW i total förvaltad vindkraftkapacitet

Arise har fått förtroendet att förvalta ytterligare en stor vindkraftpark. Parken kommer uppgå till mer än 235 MW när den är färdigbyggd och är belägen i norra Sverige. Investeringen görs av bl.a. Green Investment Group, en specialist inom gröna infrastrukturinvesteringar och del av Macquarie Group.

För Arise är det ytterligare ett viktigt steg för att fortsätta växa vår förvaltningsaffär. Vi ser fortsatt stor tillväxtpotential, både genom att få förtroendet att förvalta de vindkraftparker vi själva utvecklat och sålt men också genom affärer såsom denna där vi ges förtroendet fristående från själva utvecklingen och försäljningen av projektet.

Halmstad den 20 juli 2018

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

                                                                          

 

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2018)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 48 (111) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24 (51) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 20 (-34) mkr.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 (31) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -13 (9) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -14 (8) mkr motsvarande -0,41 (0,24) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 118 (141) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 65 (85) GWh och Samägd vindkraftdrift 53 (56) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 534 (370) SEK/MWh, fördelat på el 340 (258) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 193 (113) SEK/MWh.
• Optionsavtal ingicks om rätt att förvärva Krange Vind AB vilket äger två projekt om totalt ca 180 MW.
Första halvåret (1 januari – 30 juni 2018)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 103 (155) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 (72) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 44 (13) mkr.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 18 (33) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -29 (-11) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -27 (-11) mkr motsvarande -0,81 (-0,34) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 251 (326) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 141 (178) GWh och Samägd vindkraftdrift 109 (148) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 527 (354) SEK/MWh, fördelat på el 349 (268) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 179 (86) SEK/MWh.

Halmstad den 18 juli 2018
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08.00 CET.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

The Baryshivka Grain Company is in the midst of harvest

Traditionally, harvesting for the company has begun in the South of Cherkasy region. So, the fleet of John Deere combines has been working in the fields since July the 10th near Mykhaylivka village in Drabiv district. They are hurrying up to gather wheat so that the grain will not fall off.
“By July the 10th 152 hectares of crops had been harvested. We harvest 100 hectares a day on average. This year wheat is of high second grade quality (food grade, 12,5%+ protein) of domestic breeding. The yields of wheat are good – around 55 centers per hectare. We still have to collect 1,300 hectares of winter wheat. If the weather conditions are favorable, we will be able to cope with the task within 10-11 days”, – says deputy regional agronomist of Cherkasy region Olexandr Zhyla. Trucks are transporting the harvested grain straight to the Pyryatyn elevator.

The Baryshivka Grain Company is in the midst of harvest

Traditionally, harvesting for the company has begun in the South of Cherkasy region. So, the fleet of John Deere combines has been working in the fields since July the 10th near Mykhaylivka village in Drabiv district. They are hurrying up to gather wheat so that the grain will not fall off.
“By July the 10th 152 hectares of crops had been harvested. We harvest 100 hectares a day on average. This year wheat is of high second grade quality (food grade, 12,5%+ protein) of domestic breeding. The yields of wheat are good – around 55 centers per hectare. We still have to collect 1,300 hectares of winter wheat. If the weather conditions are favorable, we will be able to cope with the task within 10-11 days”, – says deputy regional agronomist of Cherkasy region Olexandr Zhyla. Trucks are transporting the harvested grain straight to the Pyryatyn elevator.