Förtydligande avseende positiv resultateffekt av försäljningen av Svartnäs

Som förtydligande av dagens pressmeddelande om förvärv och avyttring av Svartnäs noteras att Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv effekt på resultatet om upp till 97 MSEK under åren 2017–2019, varav en del av vinsten avser befintliga certifikatsäkringar.

Halmstad den 30 juni 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl.15.50 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Arise tillkännager förvärv och efterföljande avyttring av Svartnäs vindkraftpark på 115 MW till en fond förvaltad av BlackRock

2017-06-30 / Arise AB

Arise AB (publ) (”Arise”) har utnyttjat sin optionsrätt att förvärva Svartnäs vindkraftspark på 115 MW (”Projektet”) från Bergvik Skog AB. Därefter har Arise ingått avtal med en fond förvaltad av BlackRock, världens största kapitalförvaltare, om avyttring av projektet. Arise har utfört slutlig utveckling, desing och upphandling av Projektet, inklusive att hitta en investerare. Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv effekt på intäkterna om upp till 97 MSEK under åren 2017–2019, varav en del av vinsten avser befintliga certifikatsäkringar. Slutresultatet i form av intäkter och kassaflöde beror på hur konstruktionen av Projektet avlöper mot plan och budget.
Arise kommer att ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta projektet för BlackRocks räkning när vindkraftparken är driftsatt, genom ett förvaltningtsavtal.
Totala projektkostnader beräknas till omkring 130 MEUR vilka i sin helhet kommer att finansieras av BlackRock. Vestas ska leverera 32 Vestasturbiner V136, 3,6 MW. Byggnationen av Projektet ska starta i augusti och vindkraftparken förväntas tas i drift i början av 2019.
– Vi är mycket nöjda att samarbeta med BlackRock och förverkliga Svartnäsprojektet. Det här är en affär som ligger helt i linje med vår strategi att skapa värde genom utveckling, byggnation och förvaltning av vindkraft. Vi är stolta över att BlackRock ännu en gång har valt att samarbeta med oss. Vi ser fram emot att utforska fler möjligheter med BlackRock i framtiden och är mycket glada över förtroendet att bygga och förvalta tillgångar för deras räkning i Sverige och Norge, säger Daniel Johansson, VD för Arise.
Vi är glada att få investera i Svartnäs vindkraftprojekt för våra kunder, i samarbete med Arise. Vi ser den svenska marknaden för förnybar energi, och den nordiska marknaden i allmänhet, som en mycket attraktiv marknad för vindkraftprojekt. Affären visar på BlackRocks fortsatta inriktning mot investeringar inom förnybar energi, ett område där företaget nu har tillgångar värda över 4 miljarder dollar under förvaltning. Vi har investerat i över 100 vind- och solprojekt över hela världen, säger Rory O’Connor, verkställande direktör och chef för förnybar energi för Europa på BlackRock.

Halmstad den 30 juni 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 15.15 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om BlackRock
BlackRock är världsledande inom förvaltning av investeringar, riskhantering och rådgivning till institut och privatkunder. Per den 31 mars 2017 var BlackRocks förvaltade tillgångar värda 5,4 biljoner dollar. BlackRock hjälper kunder i hela världen att uppfylla sina mål och övervinna utmaningar med ett brett utbud av produkter som omfattar separata konton, andelsfonder, iShares® (börshandlade fonder) och andra gemensamma investeringsverktyg. BlackRock erbjuder också riskhantering, rådgivning och tjänster rörande investeringssystem för företag till en bred kundbas av institutionella investerare genom BlackRock Solutions®. Per den 31 mars 2017 hade bolaget omkring 13 000 anställda i över 30 länder och en ledande närvaro på de globala marknaderna, däribland Nord- och Sydamerika, Europa, Asien, Australien, Mellanöstern och Afrika. För mer information, besök Bolagets webbplats på www.blackrock.com |

Catella AB (publ) issues a new five year senior unsecured bond of SEK 500m

Catella AB (publ) (the ”Company”) hereby announces that the Company has successfully issued a new five year senior unsecured bond of SEK 500m with a floating interest rate of 3m Stibor + 4 percentage points.
Catella AB (publ) has issued a five year senior unsecured bond of SEK 500m under a framework amount of SEK 750m. The bond has a five year tenor and carries a floating interest rate of 3m Stibor + 4 percentage points. The transaction was well received by Nordic investors and the bond was oversubscribed. In total more than 50 investors were allocated bonds in the transaction.
The proceeds from the bond issue will be used to refinance the existing bond (including buybacks) and to provide Catella with additional liquidity for ongoing operations, further expansion and to permit potential future acquisitions. The bond will be listed on Nasdaq Stockholm.
ABG Sundal Collier AB and Nordea Bank AB (publ) acted as financial advisors in conjunction with the transaction and Roschier Advokatbyrå AB acted as legal advisor.

For more information, please contact:
Knut Pedersen
CEO and President
+46 8 463 33 10
knut.pedersen@catella.se
Marcus Holmstrand
CFO
+46 8-463 33 10
marcus.holmstrand@catella.se

This information is information that Catella AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 07.00 CET on 9 June 2016.
About Catella: Catella is a leading specialist in property investments and advisory, fund management and banking, with operations in 12 European countries. The group has sales of approximately EUR 200 million and manages assets of approximately EUR 16 billion. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment. Read more at catella.com.
________________________________________

Maj månads produktion 35,3 GWh

Svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 35,3 GWh, jämfört med månadens budget om 43,7 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 22,0 GWh egen produktion och 13,3 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 24,7 GWh respektive 19,0 GWh.

Halmstad den 8 juni 2017
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133