Catella’s Nominating Committee pending the 2016 Annual General Meeting

30 November 2015 16:52 | Catella AB

A Nominating Committee has been appointed for Catella AB (publ) pending the Annual General Meeting of 30 May 2016, pursuant to a resolution adopted at the Annual General Meeting held on 21 May 2015 regarding principles for the Nominating Committee.

Press release

The Nominating Committee comprises the following persons:
◾Patrik Tigerschiöld, appointed by Bure Equity AB (publ), and Chairman of the Nominating Committee
◾Johan Claesson, appointed by CA Plusinvest AB, and Chairman of the board in Catella AB
◾Thomas Andersson Borstam, private and appointed by TAB Holding AB

Pending the Annual General Meeting, the duties of the Nominating Committee will be to present proposals regarding the number of directors, fees to the directors and auditors, the composition of the Board of directors, a Chairman of the board, a resolution regarding a Nominating Committee, a Chairman of the general meeting, and choice of auditors.

Shareholders who wish to present proposals to the Nominating Committee must do so in writing not later than 26 February 2016 to valberedning@catella.se or to the following address:

Att: The Nominating Committee
Catella AB
P.O. Box 5894
SE-102 40 Stockholm

The Nominating Committee’s proposals will be presented in the notice to attend the Annual General Meeting and published on the company’s website.

Catella signs an exclusive mandate with El Corte Inglés

17 November 2015, Madrid, Spain | Corporate Finance
Catella signs an exclusive mandate with El Corte Inglés to search retail units for Supercor Express.
PRINT SHARE THIS PAGE

The Agency Division of the international consultancy company Catella has signed a mandate with El Corte Inglés to exclusively look for retail units in Madrid with the following characteristics:
Retail units destined to Supercor Express centres
Ground floor surfaces of approximately 400 sq.m.
Regime: lease or sale
Search areas:
Centre district: adjacent areas to Alberto Aguilera, Chueca, Pº Recoletos, Calle de Segovia or Atocha.
Arganzuela district: areas such as Embajadores, Vicente Calderón, Delicias and Méndez Álvaro.
To collaborate with Catella in this Project with retail units commercialized by your companies, please contact Catella.
Pablo Gómez de la Vega
Telephone: +34 91 411 74 96
pablo.gomezdelavega@catella.es

Power production in October 53.1 GWh

2015-11-10 10:00

Weaker winds than normal in October resulted in a power production of 53.1 GWh (62.7 GWh), which is 6.0 GWh under budget.

Of this 30.8 GWh (36.0 GWh) refers to Own wind power production and 22.3 GWh (26.7 GWh) to Co-owned wind power.

Note that the wind farm in Skogaby has been sold, and has been removed from the budget and comparative production data.

Halmstad 10 November, 2015

ARISE AB (publ)

For further information, please contact

Peter Nygren, CEO Arise AB, +46 706 300 680

CA Fastigheter AB säljer Region Karlskrona

Pressmeddelande , Kalmar 2015-11-09

CA Fastigheter AB har idag, genom dotterbolag, sålt merparten av sitt fastighetsbestånd i Karlskrona till bolag inom Heimstaden AB koncernen. Försäljningen omfattar ett väl samlat fastighetsbestånd i centrala Karlskrona med en total uthyrningsbar yta om ca 45 000 kvm.

Försäljningen innebär att all personal inom CA Fastigheter ABs Region Karlskrona övergår till Heimstaden AB och att CA Fastigheter AB därmed lägger ner sitt kontor i Karlskrona. Tillträdet till fastigheterna och övertagande av personal sker per 15 december 2015.

CA Fastigheter AB kommer fortsatt att äga tre projektfastigheter i Karlskrona vilka inte kommer påverkas av försäljningen till Heimstaden. En av dessa är del av fastigheten Nordstjärnan 32 på vilken kommer uppföras ett bostadsrättsprojekt. Därutöver behålls dels fastigheten Spårvägen 9 samt CA koncernens mark i Trummenäs där utveckling och försäljning av villatomter pågår. Av förvaltningsfastigheterna kvarstår fastigheten Bokbindaren 2 i CA koncernens ägor. Dessa projekt och fastigheter kommer fortsättningsvis att hanteras av personal på CA koncernens huvudkontor i Kalmar.

Vi har en ambition att fokusera våra fastighetsinvesteringar till större orter där vi bedömer att de makroekonomiska förutsättningarna är bättre. Denna försäljning är i linje med detta”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

CA Fastigheter AB har en mycket lång historia i Karlskrona och var i stort sett ensamma om att under slutet av 1980-talet i spåren av varvskrisen göra stora investeringar i staden. Förutom förvärv av förvaltningsfastigheter är det sannolikt främst genom omdaningen och uppbyggnaden av kv Wachtmeister, vilket slog upp portarna 1988, som CA koncernen gjort avtryck i Karlskrona. Kv Wachtmeister har sedan dess varit den ledande kommersiella gallerian i staden.

”Vi har verkat länge i Karlskrona och har starka känslor för staden, våra kunder och inte minst vår personal som gjort ett fantastiskt arbete under alla år. Nu väljer vi dock att avyttra våra förvaltningsfastigheter för att investera i andra marknader. Vi kommer dock att behålla våra projektutvecklingsfastigheter och bedömer att vi inom kort kommer att påbörja byggnationen av projektet Nordstjärnan 32 vilket är ett nybyggnationsprojekt av bostadsrätter i Karlskronas absoluta centrum”, säger Johan Damne och fortsätter ”När vi nu avyttrar våra förvaltningsfastigheter gör vi det med vissheten att Heimstaden AB kommer att fortsätta förvalta dessa på bästa sätt för våra kunder och för staden som helhet”.

Rådgivare till CA Fastigheter AB har varit Catella Corporate Finance samt Glimstedt Advokatbyrå.

För ytterligare information, se vår hemsida www.cafastigheter.se alternativt kontakta
Johan Damne, VD CA Fastigheter AB på telefon 070-5860330, eller
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare på telefon 0708-227108

Construction start for Ryssbol wind farm, 12 MW

2015-11-09 10:00
As previously announced, an agreement has been reached with KumBro Vind AB regarding turnkey delivery of six wind power turbines with a total output of 12 MW. The agreement was conditional, subject to a positive decision by the owners of KumBro Vind AB (the municipalities of Kumla and Örebro).

Construction can now begin with the goal of all turbines being erected and commissioned during the autumn of next year.

After turnover of the wind farm to KumBro, Arise will be responsible for managing the wind farm for a period of five years. Arise will consequently have approximately 500 MW under its management, of which roughly 50 percent is on behalf of external clients.

Halmstad 9 November, 2015

ARISE AB (publ)

For further information, please contact

Peter Nygren, CEO Arise AB, +46 706 300 680

Peter Lilja, CEO KumBro Utveckling AB, +46 704 849 199