Arise med flera stöder inte ett separat nytt stödsystem för havsbaserad vindkraft

En grupp ledande svenska vindkraftsbolag och markägare anser att ett separat nytt stödsystem för havsbaserad vindkraft är ett både dyrt och onödigt sätt att öka andelen förnybar kraft i Sverige. Samma nytta kan enkelt åstadkommas med landbaserad vindkraft.
Med ett starkt elnät, ett glest befolkat land och goda vindresurser är förutsättningarna ypperliga för en ökad utbyggnad av landbaserad vindkraft i Sverige. Motsvarande satsning till havs skulle innebära en fördyring med 100-tals miljarder svenska kronor, en kostnad som i slutänden drabbar svenska elkunder. Detta helt i onödan.
En omställning till ett fossilfritt samhälle är givetvis önskvärt. I dagsläget är den ojämförligt snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen dit en fortsatt satsning på svensk landbaserad vindkraft. Viktigt är dock att beslutsfattare i Sverige skyndsamt fattar beslut om en revidering av nuvarande stödsystem för förnybar kraft, det s.k. elcertifikatsystemet, liksom beslut rörande en ambitionshöjning vad gäller fortsatt utbyggnad av fossilfri kostnadseffektiv elkraft.

Halmstad den 28 augusti 2015
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015 kl. 09.15.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Catella förstärker inom Wealth Management i Luxemburg

Dennis Nygren har utsetts till chef för Catellas Wealth Management i Luxemburg. Dennis har stor erfarenhet från internationell bankverksamhet och kommer senast från rollen som vd för Asset Management på Swedbank i Luxemburg. Catellas team i Luxemburg förstärks även genom rekryteringen av tre seniora relationship managers.

Vår bankverksamhet växer med ett gott inflöde av nya kunder och vi ser ett ökat behov av internationella finansiella tjänster. Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Dennis och hans seniora team till vår bankverksamhet i Luxemburg. De har arbetat länge i branschen och kommer med sina upparbetade internationella kontakter hjälpa kunderna att bland annat planera och genomföra ägarskiften och utlandsflyttar”, säger Tord Topsholm chef för affärsområdet Banking på Catella.
Dennis Nygren är utsedd till chef för Wealth Management i Luxemburg och han tillträder tjänsten under september. Dennis kommer senast från rollen som vd för Asset Management på Swedbank i Luxemburg. Han har stor erfarenhet från internationell bankverksamhet med bland annat 15 år inom private banking. Han var tidigare bland annat private banking chef på SEB i Sverige och försäljningschef på SEB Life.

Dessutom har Olle Lindfors, Carl Kinell och Alexander Håkansson rekryterats som seniora relationship managers till Catellas Wealth Management i Luxemburg. De kommer senast från motsvarande roll på Swedbank Asset Management i Luxemburg och har alla lång erfarenhet inom internationell private banking.
Catella är en ägarledd bank med korta beslutsvägar och det gör dem både snabba och flexibla. Catella har dessutom en komplett verktygslåda både inom lån och förvaltning, vilket möjliggör verkligt skräddarsydda lösningar”, säger Dennis Nygren.

Inom affärsområdet Banking erbjuder Catella kort- och betalningslösningar till privatbanker och e-handlare som kortutgivare och kortinlösare. Catella erbjuder också investeringsrådgivning och kapitalförvaltning i Luxemburg och Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tord Topsholm Vd Catella Bank S.A. 070-095 59 94  tord.topsholm@catella.lu

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson Kommunikationschef  08-463 32 55, 072-510 11 61  anncharlotte.svensson@catella.se
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer om Catella på www.catella.se.
________________________________________

Company Update and Company

Nighthawk, the US focused oil development and production company (AIM: HAWK and OTCQX: NHEGY), announces it will be making a presentation at the Enercom Oil and Gas Conference in Denver on August 17, 2015 and will provide the following updates

Updates 
· Nighthawk has entered into a new 6-month contract with its oil purchaser which will narrow the discount to WTI of its netback pricing to $7.00 per barrel, a $1.60 per barrel improvement on current netback pricing. This new agreement will start September 1, 2015.
· Five well drilling campaign is scheduled to begin in September. All wells will be targeting the Spergen formation. Estimated drilling costs are $1.4 million per well, down approximately 30% below 2014 levels. The first well will be a development well in Arikaree Creek, and the other four wells will be in the Monarch JDA.
· Company is disclosing its May 1, 2015 internal estimate of unrisked 3P reserves of 17.2 MMBOE net to the Company. This total includes 4.0 MMBOE net to the Company in the Proved Reserve category, prepared consistent with SPE standards and methodologies used by Ryder Scott, the Company’s external petroleum engineer.

Reserves and Resources
Nighthawk’s internal estimates of its petroleum reserves are made to SPE standards. This is the same approach used by the Company when it last reported internal estimates in December 2014. As the Company has reported over the last year, Nighthawk continues to add new potential drilling locations and the related reserves are included in these internal estimates. Nighthawk now estimates total net 3P reserves of 17.2 MMBOE, comprising 4.0 MMBOE net Proved Reserves, 2.7 MMBOE net Probable Reserves and 10.5 MMBOE net Possible Reserves.

Company Presentation
Nighthawk’s Chairman and Chief Operating Officer will be meeting with institutional investors, analysts and brokers in Denver during the week commencing August 17th, 2014.
An updated Company Presentation will be made available on the Company’s website today at http://www.nighthawkenergy.com/investors/presentations/.

Rick McCullough, Chairman of Nighthawk, commented:
”Nighthawk continues to drive down its costs, grow its drilling inventory and further derisk its programs. We see potential valuation catalysts ahead of us later this year and into 2016 as outlined in the presentation. To put our reserve and resource numbers in perspective, in our first three years of operations (late 2012 through today), our total cumulative oil production is in the 1.5 million barrel range.
”We believe that the Company’s shares are undervalued. We are committed to closing that valuation gap through our accomplishments and effective communications of our plans and results.”

Chuck Wilson, Chief Operating Officer of Nighthawk, who has over 33 years of experience in the oil and gas industry and meets the criteria of qualified persons under the AIM guidance note for mining and oil and gas companies, has reviewed and approved the technical information contained in this announcement.

Enquiries:

Nighthawk Energy plc
Rick McCullough, Chairman
+1 303 407 9600
Richard Swindells, Chief Financial Officer
+44 (0) 20 3582 1350
Westhouse Securities Limited
+44 (0) 20 7601 6100
Alastair Stratton

Robert Finlay

Canaccord Genuity
+44 (0) 20 7523 8000
Manuel Santiago

Henry Fitzgerald-O’Connor

FTI Consulting
+44 (0) 20 3727 1000
Ben Brewerton
ben.brewerton@fticonsulting.com
Ed Westropp
edward.westropp@fticonsulting.com

Juli månads produktion 46,3 GWh

Bättre vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 46,3 GWh (29,4 GWH), vilket är 5,7 GWh över budget. Månadens produktion fördelade sig på 31,5 GWh Egen (20,3) och 14,8 Samägd (9,1) vindkraft.

Marknadspriset på el är för tillfället väldigt lågt till följd av god tillgång på vattenkraft i Norge och Sverige. Tack vare prissäkringar, som täcker merparten av den faktiska elproduktionen innevarande år, har bolaget säkerställt en elintäkt betydligt över nu rådande marknadspris.

Halmstad den 10 augusti 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

 

Arise avyttrar vindkraftprojektet Mombyåsen

Arise AB (publ) har ingått avtal om avyttring av det byggklara projektet Mombyåsen 22 MW till en fond förvaltad av Allianz Capital Partners (ACP). I tillägg kommer Arise att leverera entreprenad för byggnation och det interna elnätet samt ansvara för bygg- och driftsförvaltning åt ACP.
Genom de olika avtalen förväntar sig Arise att erhålla intäkter från försäljningen och under byggfasen motsvarande en resultatpåverkan om  totalt 33 MSEK under 2015 och 2016. Arise kommer också att erhålla förvaltningsintäkter under ett 5-årigt förvaltningsavtal efter det att projektet är driftsatt.

Vestas kommer att leverera 10 Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk till projektet. Vattenfall kommer att leverera nätanslutning och Arise kommer att leverera bygg- och den interna elnätsentreprenaden, vilken har lagts ut på bland annat NCC. Byggnation av projektet har påbörjats och driftsättning är planerad till 2016.
Arise säkrade rättigheterna till projektet under 2014 och förvärvade de underliggande projekträttigheterna i maj 2015 från E.ON. Under denna period har Arise framgångsrikt arbetat med att färdigställa projektet för byggstart samt finna en investerare.

”Vi är mycket glada över att ha ingått detta samarbete med Allianz och ser fram emot att arbeta tillsammans med ett så välrenommerad företag i projektet. Vi är också nöjda med att detta är de femte transaktionen, eller totalt 129 MW (varav 98 MW har sålts) som Arise genomfört inom en period av endast 9 månader. det bevisar vår förmåga att leverera enligt vår strategi och styrkan i vår portfölj samt bygg- och förvaltningsplattform”, säger Peter Nygren, VD för Arise AB.

”Vi är väldigt nöjda med att ytterligare stärka vår position på den svenska vindkraftmarknaden genom att förvärva Mombyåsen-projektet – vår fjärde svenska vindkraftpark”, säger David Jones, Head of Renewable Energy på Allinaze Capital Partners, ”Vi ser framemot att samarbeta med både Arise och Vestas för att säkerställa en smidig byggnation och en optimal långsiktig drift av tillgången”.

Halmstad den 6 augusti 2015
ARISE AB (publ)

ör ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680