Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag

2016-04-28 / Arise AB

Arise kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 25 maj 2016.
Dagen kommer att inledas med en presentation av Bo Normark, ordförande för IVA:s projekt Vägval el. VD och koncernledning kommer därefter att beskriva verksamheten i bolaget och berätta om Arise strategi och planer för framtiden.
För ett mer detaljerat program och anmälan, besök vår hemsida www.arise.se
Välkommen!
Halmstad den 28 april 2016

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Slutligt investeringsbeslut för projektet Solberg har fattats

2016-04-18 / Arise AB (STO:ARISE) (STO:AWP)
Slutligt investeringsbeslut för projektet Solberg har fattats
Arise AB (publ) har enligt tidigare pressmeddelande den 29 februari 2016 avyttrat projektet Solberg om 75 MW (”Projektet”) till Fortum Generation AB (”Fortum”). Byggstart av projektet var då villkorat av slutligt investeringsbeslut av Fortum. Investeringsbeslut har nu fattats av Fortum och byggnation planeras påbörjas under sommaren 2016. Arise kommer att leverera byggprojektledningstjänster till Projektet och driftsättning förväntas ske i början av 2018.

Halmstad den 18 april 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2016 kl. 09.30.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Catella in new landmark residential portfolio transaction

Catella in new landmark residential portfolio transaction
18 April 2016  | Corporate Finance
Catella has acted as sole financial advisor to Carlsberg Foundation on the sale of six real estate companies in Denmark to three leading Danish pension funds, at a value of EUR 148 million.

PRESS RELEASE
CATELLA ADVISOR TO CARLSBERG FOUNDATION
We appreciate the trust shown to Catella by the venerable Carlsberg Foundation – the world’s first commercial foundation,” says Jesper Bo Hansen, Head of Catella Corporate Finance.
I am very pleased that we have managed to reach agreement with three highly regarded Danish pension funds that have long-term investment profiles and extensive experience with property – an agreement that will continue the companies’ real estate activities for the benefit of current and future tenants,” says Professor Flemming Besenbacher, Chairman of Carlsberg Foundation.
The buyers are PFA Pension (49%), Juristerne og Økonomernes Pensionskasse (34%) and Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (17%).
The properties have been owned by Carlsberg Foundation since before the Second World War.
Real estate transactions are becoming increasingly complex, and we are determined to position ourselves as a leading financial advisor in today’s complex business environment – we want to be the link between property and finance. Any complex transaction requires the ability to closely interact and cooperate with other specialised advisors. The completion of this transaction was successfully secured through strong cooperation with Plesner, EY and DEAS,” says Jesper Bo Hansen.

For more information, please contact:
Jesper Bo Hansen
Head of Corporate Finance
+45 33 93 75 93
jesper.bo@catella.dk

Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Group Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Henrik Gripenvik new portfolio manager at Catella

15 April 2016  | Funds
Henrik Gripenvik has been appointed as a new portfolio manager at Catella. Henrik has extensive experience as an analyst, most recently from Futuris Asset Management at Brummer & Partners.
PRESS RELEASE
“We are pleased and proud to be able to announce Henrik as portfolio manager at Catella. Catella has high ambitions for its portfolio management and, with his solid background in equity research, Henrik will be an excellent complement to the existing team,” says Erik Kjellgren, Head of the Swedish fund operations.
Henrik Gripenvik has worked for nine years as an analyst at Futuris Asset Management, which is part of the Brummer & Partners group. For the last two years he has been a partner at the company, focused mainly on detailed analysis of engineering companies. Prior to that Henrik worked at Handelsbanken.
“Catella has grown significantly in fund management in recent years, and we are now further strengthening the team in order to develop the business. We have chosen to recruit an individual with extensive experience in equity research since we conduct active management of both long and short positions, and with large variation from index,” says Erik Kjellgren.
Henrik Gripenvik will join Catella on 2 May 2016.

For more information, please contact:
Erik Kjellgren
Head of Swedish Fund Operations
+46 8 614 25 12, +46 70 314 40 35
erik.kjellgren@catella.se

Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Mars månads produktion 36,7 GWh

Svagare vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 36,7 GWh (69,4 GWh), vilket är 32,8 GWh under budget.
Månadens produktion fördelade sig på 18,9 GWh Egen (40,0 GWh) och 17,8 GWh samägd (29,4 GWh) vindkraft.

Halmstad den 8 april 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448916
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016 kl. 09.00.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se