CA Fastigheter AB säljer Region Karlskrona

Pressmeddelande , Kalmar 2015-11-09

CA Fastigheter AB har idag, genom dotterbolag, sålt merparten av sitt fastighetsbestånd i Karlskrona till bolag inom Heimstaden AB koncernen. Försäljningen omfattar ett väl samlat fastighetsbestånd i centrala Karlskrona med en total uthyrningsbar yta om ca 45 000 kvm.

Försäljningen innebär att all personal inom CA Fastigheter ABs Region Karlskrona övergår till Heimstaden AB och att CA Fastigheter AB därmed lägger ner sitt kontor i Karlskrona. Tillträdet till fastigheterna och övertagande av personal sker per 15 december 2015.

CA Fastigheter AB kommer fortsatt att äga tre projektfastigheter i Karlskrona vilka inte kommer påverkas av försäljningen till Heimstaden. En av dessa är del av fastigheten Nordstjärnan 32 på vilken kommer uppföras ett bostadsrättsprojekt. Därutöver behålls dels fastigheten Spårvägen 9 samt CA koncernens mark i Trummenäs där utveckling och försäljning av villatomter pågår. Av förvaltningsfastigheterna kvarstår fastigheten Bokbindaren 2 i CA koncernens ägor. Dessa projekt och fastigheter kommer fortsättningsvis att hanteras av personal på CA koncernens huvudkontor i Kalmar.

Vi har en ambition att fokusera våra fastighetsinvesteringar till större orter där vi bedömer att de makroekonomiska förutsättningarna är bättre. Denna försäljning är i linje med detta”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

CA Fastigheter AB har en mycket lång historia i Karlskrona och var i stort sett ensamma om att under slutet av 1980-talet i spåren av varvskrisen göra stora investeringar i staden. Förutom förvärv av förvaltningsfastigheter är det sannolikt främst genom omdaningen och uppbyggnaden av kv Wachtmeister, vilket slog upp portarna 1988, som CA koncernen gjort avtryck i Karlskrona. Kv Wachtmeister har sedan dess varit den ledande kommersiella gallerian i staden.

”Vi har verkat länge i Karlskrona och har starka känslor för staden, våra kunder och inte minst vår personal som gjort ett fantastiskt arbete under alla år. Nu väljer vi dock att avyttra våra förvaltningsfastigheter för att investera i andra marknader. Vi kommer dock att behålla våra projektutvecklingsfastigheter och bedömer att vi inom kort kommer att påbörja byggnationen av projektet Nordstjärnan 32 vilket är ett nybyggnationsprojekt av bostadsrätter i Karlskronas absoluta centrum”, säger Johan Damne och fortsätter ”När vi nu avyttrar våra förvaltningsfastigheter gör vi det med vissheten att Heimstaden AB kommer att fortsätta förvalta dessa på bästa sätt för våra kunder och för staden som helhet”.

Rådgivare till CA Fastigheter AB har varit Catella Corporate Finance samt Glimstedt Advokatbyrå.

För ytterligare information, se vår hemsida www.cafastigheter.se alternativt kontakta
Johan Damne, VD CA Fastigheter AB på telefon 070-5860330, eller
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare på telefon 0708-227108