Maj månads produktion 35,3 GWh

Svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 35,3 GWh, jämfört med månadens budget om 43,7 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 22,0 GWh egen produktion och 13,3 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 24,7 GWh respektive 19,0 GWh.

Halmstad den 8 juni 2017
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133