April månads produktion 56,5 GWh

Bättre vindar än normalt under april månad resulterade i en elproduktion om 56,5 GWh, jämfört med månadens budget om 47,7 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 31,0 GWh egen produktion och 25,5 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 26,7 GWh respektive 21,0 GWh.

Halmstad den 9 maj 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133