Bokslutskommuniké 2022 CA Fastigheter AB (publ)

 • Hyresintäkterna ökade med 9,4 % och uppgick till 770 (704) Mkr.
 • Driftsöverskottet ökade med 8,2 % och uppgick till 494 (458) Mkr, vilket ger en överskottsgrad på 64,3 (65,0) %.
 • Förvaltningsresultatet minskade med 1,0 % och uppgick till 311 (314) Mkr. Minskningen beror främst på minskade intäkter från finansförvaltningen.
 • Resultat från projektverksamhet uppgick till 104 (110) Mkr.
 • Anläggningsfastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 884 (14 460) Mkr. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -345 (1 107) Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 330 (1 701) Mkr. Minskningen beror på de orealiserade värdeförändringarna av fastigheter.

Väsentliga händelser under året:

 • CA Fastigheter har under året förvärvat fastigheten Smörbollen 52, belägen i Malmö.
 • I området Nordskogen i Borås har den obebyggda fastigheten Hevea 6 förvärvats, där byggnation av 15 000 kvm lagerfastighet pågår. Tillsammans med den angränsande fastigheten Hevea 4 omfattar dessa båda fastigheter cirka 190 000 kvm markareal med möjlighet till byggnation på hälften av ytan.
 • Under året har BRF Strandlyckan 3 i Lomma och BRF Fyren på Varsholmen i Kalmar färdigställts och frånträtts. På Varvsholmen i Kalmar pågår projekten BRF Kompassen och BRF Bojen. Ytterligare ett BRF projekt, etapp 1 av Kvirkelhusen i Lomma, har påbörjats och försäljning pågår. Därtill planeras för ytterligare en etapp av Kvirkelhusen, i nära anslutning till etapp 1.
 • I början av året blev CA Fastigheter AB (publ) miljöcertifierade enligt ISO14001:2015. Det gröna arbetet med energibesparande åtgärder har fortsatt haft ett stort fokus inom verksamheten.
 • I juli publicerades CA Fastigheters första investerarrapport med anledning av den emitterade gröna obligationen på 500 Mkr. CA Fastigheter har sedan tidigare en kreditrating enligt BBB-, som vid den årliga kreditbedömningen bibehölls.

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Arise has secured rights to develop onshore wind power through an agreement with Persson Invest

Arise AB (publ) (”Arise”) has entered into an agreement with Persson Invest, one of the larger private land owners in Sweden, regarding granting Arise the rights to develop potential wind power projects on Persson Invest’s land. This marks another forward step in Arise’ focus to deepen co-operation with landowners in Sweden with the aim of identifying, developing and constructing new wind power. Arise’ aim is that the co-operation with Persson Invest over time will lead to a material contribution to more renewable power production.

Per-Erik Eriksson, CEO, Arise AB:

”We are very proud that Persson Invest has chosen Arise as partner for the development of wind power on its land, where we see good potential to realize new wind power projects and contribute to the energy supply in Northern Sweden, addressing the increased demand and also contributing to a sustainable future.”

Björn Rentzhog, CEO, AB Persson Invest:

”We are looking forward to a positive and long-term co-operation with Arise to continue identifying and developing wind power projects on our land, thereby contributing to an increased supply of renewable energy.”

Halmstad, 19 January 2022

ARISE AB (publ)

Power production in December 25.3 GWh

Weaker wind conditions than normal in December resulted in a power production of 25.3 GWh, compared to the month’s budget of 41.8 GWh.

In total the Company produced 292 GWh last year, which is approx. 15 percent under budget (343 GWh).

As from now we will publish our production quarterly.

Halmstad, 10 January 2023

ARISE AB (publ)

For further information, please contact:

Per-Erik Eriksson, CEO Arise AB, +46 702 409 902

This information is information that Arise AB is obliged to make public pursuant to the EU MarketAbuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 17.00 CET on 10 January, 2023.

Catella’s partly owned company Infrahubs sells logistic properties in Ljungby and Örebro

Catella’s partly owned company Infrahubs has signed an agreement to sell two logistic properties to a fund managed by Genesta (Property Nordic) for approximately SEK 580 million after deduction of deferred tax.

One property is located in Ljungby with an area of approximately 26,000 square meters and a total development cost of SEK 180 million. The other property is located in Örebro with an area of approximately 23,000 square meters and a total development cost of SEK 190 million. Catella’s ownership of the development projects amounts to 40% in Ljungby and 50% in Örebro.

”Despite a slightly cooler transaction market at the moment, interest in these properties has been substantial. This shows a continued solid demand for the modern and sustainable logistics properties with long leases with strong tenants that we are developing in Sweden together with Infrahubs,” says Christoffer Abramson, CEO of Catella.

The transaction is expected to be completed during the second quarter of 2022.