Berghs School of Communication flyttar in i Gasverket

Utbildningsföretaget Berghs har valt att satsa på en egen profilbyggnad i Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Området går från stängd industri till öppen stad och växer nu fram med en kombination av kommersiella, kulturella och kreativa näringar.Berghs School of Communication flyttar in i Hus 8/Reningshuset, en fastighet om ca 3500 kvm. Berghs får en egen fastighet som rymmer hela deras utbildningsverksamhet, kontor ett publikt café och samt en större event-lokal. Berghs sitter idag i Stockholm CBD och väljer Gasverket som sin nästa destination med inflyttning planerad till årsskiftet 2020/2021.
Gasverket är snart en levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll. Berghs är en viktig hub inom kommunikation, som aktivt bjuder in till inspirerande föreläsningar, samtal och events – med andra ord den perfekta hyresgästen för Gasverket”, säger Gasverkets projektansvarige Anders Nyström.

”För vår del är tillgänglighet viktig, och vi har letat efter ett nytt hem med cykelavstånd och bra kollektivtrafik. Andra kriterier är en dynamisk miljö, ett hållbarhetsperspektiv (människa och miljö) samt möjligheten att utveckla Berghs”, säger Camilla Wallander, VD för Berghs.

Redan i höst kommer man i Gasverket kunna träna i Klätterverkets nya hall i Hus 7/Mätarhuset, handla i Systembolagets butik i Hus 20/Maskinhuset och även Bobergsskolan öppnar.

Med hyresgäster som Berghs säkerställer vi att platsens energi kommer att finnas kvar, om än i förändrad form. Gasverket har öppet hus 24 augusti och välkomnar att besöka området. Det kommer även öppnas upp för idémöten under nästa år för att bjuda in till att skapa en levande mötesplats”, säger regionchef Pernilla Claesson.

För mer information vänligen kontakta
Pernilla Claesson, Regionchef Stockholm, CA Fastigheter                         +46 70-954 03 44
Anders Nyström, Projektutvecklingsansvarig Gasverket, CA Fastigheter     +46 73-682 03 00
Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication                           +46 73-747 00 21