CA Fastigheter AB Förvärvar 15 500 m2 lagerfastighet

Pressmeddelande 2015-01-07

CA Fastigheter AB har avtalat om förvärv av utvecklingsfastighet i Borås, Hevea 4, från Svenska Wavin AB. Fastigheten som f n är tomtställd utgör ca 15 500 m2 lager och industri. Fastighetens läge i direkt anslutning till Riksväg 42 samt möjlighet att bygga till ytterligare uthyrningsbara ytor gör den intressant och förhandling pågår med några potentiella hyresgäster.
”Vi har märkt ett intresse i marknaden från hyresgäster för prisvärda lager- och logistikytor i Borås. Detta tillsammans med att byggnadens utformning ger stor flexibilitet gör att vi ser utvecklingsmöjligheter för fastigheten”, säger CA Fastigheter AB:s regionchef i Borås Christer Södeliden i en kommentar.
”Vi ser en stor möjlighet att utveckla fastigheten med vår organisation i Borås samt att den nya förbifarten vid Nordskogen väsentligt ökat tillgängligheten för området.”, fortsätter Christer Södeliden.
Säljarens kommersiella rådgivare har varit NAI Svefa och Foyen den juridiska.
CA Fastigheter AB:s fastighetsbestånd i Borås uppgår efter förvärvet till ca 95 000 kvm.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare 070-8227108
alternativt
Christer Södeliden, Regionchef Borås 033-222843

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen inom familjen Claesson. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på nio orter i Europa; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm, Växjö, Tallin och St Petersburg Därutöver äger koncernen även fastigheter i Tyskland men dessa förvaltas av extern part. Koncernens huvudkontor finns i Kalmar.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.