CA Fastigheter AB säljer Örnnästet 4 i Jönköping (ICA MAXI) till Trophi Fastighets AB

CA Fastigheter AB har ingått avtal om försäljning av Örnnästet 4, i dagligt tal ICA Maxi fastigheten, i Jönköping till Trophi Fastighets AB. Affären sker som bolagsaffär. Tillträde har skett per den 1 september 2019.Fastigheten förvärvades av CA Fastigheter AB 2002 och innehåller en ICA Maxi butik om idag ca 10 500 m2.
Fastigheten har under 2018 genomgått en större om- och tillbyggnad. Detta efter en lång och givande process med främst den lokala ICA-handlaren och ICA Sverige AB men även med stöd av Jönköpings kommun. Som en del i denna process har även ICA utvecklat butiksytorna.
Efter försäljningen har CA Fastigheter AB ett kvarstående fastighetsbestånd i Jönköping om ca 85 000 kvm innehållande såväl bostäder som kommersiella lokaler.

– ”Det är med visst vemod som vi säljer denna fantastiska fastighet. Vi anser dock att fastigheten nu är utvecklad till en nivå där det på kort och medellång sikt finns begränsade utvecklingsmöjligheter”, säger Johan Damne, VD för CA Fastigheter AB, i en kommentar. ”Jönköping är fortsatt en av våra viktiga och prioriterade orter varför utveckling och tillväxt i vår portfölj i Jönköping står högt på vår agenda”, fortsätter Johan Damne.

– ”I Trophi Fastighets AB har vi hittat en köpare som vi är övertygade om på bästa sätt tar hand om både hyresgäst och den nyutvecklade fastigheten vilket kommer vara fortsatt positivt för handeln i Jönköping”, säger CA Fastigheter AB:s regionchef Anders Gustafsson i en kommentar.

Catella Corporate Finance har varit rådgivare i affären

 För mer information se hemsidan www.cafastigheter.se.
Alternativt kontakta:

Affärsutvecklare CA Fastigheter AB, Mikael Holmgren, 070-822 710 86 mikael.holmgren@cafastigheter.se

Regionchef CA Fastigheter AB, Anders Gustafsson 036-770 17 23 anders.gustafsson@cafastigheter.se