CA Fastigheter säljer Västerviks Stadshotell

Pressmeddelande 

CA Fastigheter AB har idag avtalat om försäljning av dotterbolaget Majo Hotellinvest AB innehållande såväl fastigheten Västervik Residenset 24 som själva hotellverksamheten, Västerviks Stadshotell. Köpare är Frea Capital AB, som idag bl a äger och driver Vimmerby Stadshotell.

Västerviks Stadshotell, vilket ingår i Best Western, uppfördes av CA Fastigheter AB 1990 och har varit i bolagets ägo sedan dess. Att driva hotellverksamheten har inte varit en del av CA Fastigheter AB:s kärnverksamhet. Verksamheten innehåller en personalstyrka om ca 40 personer vilka samtliga följer med i affären.
Frea Capital AB tillträder i april.

-”Försäljningen är i linje med vår affärsidé att äga och förvalta samt utveckla fastigheter i större tillväxtorter. Därtill är vi ingen optimal ägare till operativ hotellverksamhet. Vi har därför under lång tid försökt hitta en köpare som är villig att förvärva såväl fastigheten som verksamheten. I Frea Capital AB har vi hittat en köpare som vi är övertygade kan utveckla verksamheten, vilket kommer vara positivt för vår personal i hotellbolaget,” säger CA Fastigheter AB:s affärsutvecklare Mikael Holmgren i en kommentar.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:
Affärsutvecklare Mikael Holmgren, 070-822 71 08.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 650 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sex orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.