Första last med förnödenheter och medicinartiklar till våra anställda och markägare i Ukraina

Som tidigare uppmärksammats i flera medier så har CA koncernen ett stort engagemang i Ukraina via sitt helägda bolag BZK Grain Alliance AB som bedriver jordbruksverksamhet i fyra regioner i Ukraina. Totalt omfattar verksamheten cirka 60 000 hektar åkermark, 1100 anställda och därutöver relation med knappt 15 000 markägare. Inledningsvis, sedan Rysslands ytterligare invasion av Ukraina, har fokus från CA koncernen varit att stödja vår personal och våra markägare med akuta insatser på plats i Ukraina.

För att ytterligare stödja landet, och kanske främst våra anställda och markägare som befinner sig i de hårdast drabbade områdena i Ukraina, påbörjade CA under förra veckan ett arbete för att leverera en första last med förnödenheter och medicinartiklar från Sverige.

Vår möjlighet att ta emot gods vid gränsen mot Polen är god, då vi i Ukraina har en stor logistikorganisation med egna fordon samt god lokalkännedom vilket förhoppningsvis underlättar att vi kan få ut förnödenheter till de som behöver det mest.

Uppslutningen och viljan att hjälpa till är fantastisk. Logistiken till gränsen mot Ukraina sköter Börjes Åkeri i Nybro som har stor vana av transporter till Polen och Östeuropa. Flera företag har också hjälpt till med material i form av kängor, sovsäckar, ficklampor, första hjälpen-kit etc.

Under fredagsförmiddagen lastade man på Börjes på allt material på den lastbil som körs ner till gränsen av en ukrainsk lastbilschaufför som själv lämnade landet för några år sedan, men som har familj kvar i Ukraina.

– Min bror är kvar i landet, det har varit en del bombningar i närheten av där han befinner sig men under de senaste dygnen har det varit något lugnare, förklarar han.

CA kommer även fortsättningsvis att leverera mat och förnödenheter med egna transporter. Kontakter är redan tagna med lokala och regionala frivilligorganisationer för att få till samarbeten med dessa hjälpsändningar. Vi ser dock gärna att vi får kontakt med fler organisationer som på olika sätt kan hjälpa till i detta nödvändiga arbete.