Juli månads produktion 46,3 GWh

Bättre vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 46,3 GWh (29,4 GWH), vilket är 5,7 GWh över budget. Månadens produktion fördelade sig på 31,5 GWh Egen (20,3) och 14,8 Samägd (9,1) vindkraft.

Marknadspriset på el är för tillfället väldigt lågt till följd av god tillgång på vattenkraft i Norge och Sverige. Tack vare prissäkringar, som täcker merparten av den faktiska elproduktionen innevarande år, har bolaget säkerställt en elintäkt betydligt över nu rådande marknadspris.

Halmstad den 10 augusti 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680