Marcus Holmstrand ny CFO på Catella

Marcus Holmstrand har utsetts till CFO och medlem i Catellas koncernledning. Marcus, som arbetat som Group Business Controller på Catella sedan 2011, tillträder tjänsten med omedelbar verkan.
Catella har sedan början av 2014 genomgått stora förändringar för att skapa de förutsättningar som krävs för att lyckas nå långsiktig stabil lönsamhet och tillväxt. Marcus känner Catella väldigt väl och har som Group Business Controller haft en central roll i förändringsarbetet. Marcus kommer i sin nya roll fokusera ytterligare på ökad effektivitet och analys inom den nya affärsfokuserade organisationsstrukturen”, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.
Marcus Holmstrand har mångårig erfarenhet av arbete på ledningsnivå i noterade bolag. I sin roll som Group Business Controller på Catella har han arbetat tätt tillsammans med koncernledningen. Marcus var tidigare Group Business Controller på Haldex. Innan dess var han controller inom SCA-koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/kocernen.