Mars månads produktion 36,7 GWh

Svagare vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 36,7 GWh (69,4 GWh), vilket är 32,8 GWh under budget.
Månadens produktion fördelade sig på 18,9 GWh Egen (40,0 GWh) och 17,8 GWh samägd (29,4 GWh) vindkraft.

Halmstad den 8 april 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448916
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016 kl. 09.00.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se