Miljötillstånd i Projekt Finnåberget

Det är glädjande att kunna meddela att Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Västernorrland beslutat om miljötillstånd för vårt projekt i Finnåberget.

Projektet omfattar 26 turbinpositioner med en totalhöjd om 240 m, som med dagens turbinteknik motsvarar mer än 150 MW i kapacitet. Tillståndet kan överklagas till nästa instans, som är Mark- och Miljödomstolen, vilket normalt brukar ske.

”Vi är väldigt nöjda att ytterligare ett av våra stora projekt tagit ett så viktigt steg framåt. Vi kan konstatera att vårt gedigna hantverk i tillståndsfrågor gör skillnad och vi bidrar därmed till att utveckla förnybar energi för en hållbar framtid”, säger Daniel Johansson, VD, Arise AB.

Halmstad den 29 april 2021

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133