November månads produktion 51,0 GWh

Svagare vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 51,0 GWh, jämfört med månadens budget om 58,9 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 21,9 GWh egen produktion och 29,1 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 30,8 GWh respektive 28,1 GWh.

Halmstad den 6 december 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133