Oktober månads produktion 69,8 GWh

Bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 69,8 GWh, jämfört med månadens budget om 57,7 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 40,8 GWh egen produktion och 29,0 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 32,6 GWh respektive 25,1 GWh.

Halmstad den 7 november 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.