PRESSMEDDELANDE

 

CA koncernen ökar sitt innehav i Arise AB (publ) 

Claesson & Anderzén AB har idag via ett dotterbolag ökat sitt ägande i Arise AB (publ). Totalt har 2 950 000 aktier förvärvats motsvarande 8,79 % av bolagets utestående aktier.

Efter förvärvet har CA koncernen, inklusive dess ägare, ett innehav uppgående till 10 050 783 aktier motsvarande 29,96 %.

 

För mer information vänligen kontakta:

VD, Johan Damne, +46705860330  eller

Ordförande, Johan Claesson, +46705471636