Slutligt investeringsbeslut för projektet Solberg har fattats

2016-04-18 / Arise AB (STO:ARISE) (STO:AWP)
Slutligt investeringsbeslut för projektet Solberg har fattats
Arise AB (publ) har enligt tidigare pressmeddelande den 29 februari 2016 avyttrat projektet Solberg om 75 MW (”Projektet”) till Fortum Generation AB (”Fortum”). Byggstart av projektet var då villkorat av slutligt investeringsbeslut av Fortum. Investeringsbeslut har nu fattats av Fortum och byggnation planeras påbörjas under sommaren 2016. Arise kommer att leverera byggprojektledningstjänster till Projektet och driftsättning förväntas ske i början av 2018.

Halmstad den 18 april 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2016 kl. 09.30.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se