Arise avyttrar vindkraftprojektet Solberg om 75 MW till Fortum

Arise avyttrar vindkraftprojektet Solberg om 75 MW till Fortum
Arise AB (publ) (“Arise”) har ingått avtal med Fortum Generation AB (”Fortum”) om avyttring av det byggklara projektet Solberg 75 MW (”Projektet”). I tillägg kommer Arise att leverera byggprojektledningstjänster till Projektet. Byggstart är villkorat slutligt investeringsbeslut av Fortum.
Arise förvärvade ursprungligen Projektet från Ownpower Projects AB (”OPP”) under 2011. Projektet har därefter utvecklats i partnerskap med OPP genom ett vinstdelningsavtal. Köpeskillingen för Projektet kommer därför att delas mellan Arise och OPP. Arise andel av vinsten förväntas kunna uppgå till maximalt 30 MSEK och beror delvis på hur byggnationen av Projektet faller ut. Därtill får Arise ersättning för nedlagda kostnader i samband med att transaktionen genomförs uppgående till ca 33 MSEK. Transaktionen genomförs idag. EY har agerat finansiell rådgivare till Arise.
“Vi är mycket glada över att samarbeta med Fortum i detta projekt och ser fram emot att genomföra projektet med ett av de ledande energibolagen i regionen. Det är också glädjande att denna transaktion ytterligare stärker Arise ledande position på den svenska vindkraftmarknaden. Vår portfölj, tillsammans med vår bygg- och förvaltningsplattform fortsätter att vara en attraktiv kombination för investerare inom förnybar energi i norden.”, säger Linus Hägg, finansdirektör, Arise.
“Vi är glada över att arbeta med Arise i genomförandet av Solberg projektet. Projektet är byggklart med mycket goda förutsättningar för vindkraft. Projektet passar också bra in med vår nyligen offentliggjorda strategi att växa kraftigt inom vindkraft.”, säger Mikko Iso-Tryykäri, Business Development Manager på Fortum.

Halmstad den 29 februari 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, + 46 702 448 916
Peter Nygren, Affärsutveckling Arise AB, +46 706 300 680
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016 kl.13.00.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se