Arise har ingått ett förvaltningsavtal med Tellenes Vindpark

Arise AB har ingått ett fyraårigt förvaltningsavtal med Tellenes Vindpark AS. Tellenesparken ligger i Rogaland i sydvästra Norge och kommer att ha en installerad kapacitet på cirka 160 MW när den driftsätts.
Arise kommer att börja leverera tjänster under den senare delen av byggfasen i kvartal 1 2017. Driftsförvaltningen kommer att börja när parken har driftsatts vilket förväntas ske under andra halvåret 2017. Tellenesparken ägs av fonder förvaltade av BlackRock.
“Vi är väldigt glada över att ha ingått detta avtal. Det utgör vårt första avtal i den norska marknaden och vår andra affär med BlackRock”, säger Daniel Johansson, VD Arise AB.
Inklusive Tellenes förvaltar Arise cirka 655 MW vindkraft, varav cirka 415 MW för externa kunders räkning.
Halmstad den 23 december 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, + 46 702 244 133
Per-Erik Eriksson, Operativ chef Arise AB, +46 702 409 902
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordni