November månads produktion 73,2 GWh

Bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 73,2 GWh, jämfört med månadens budget om 61,7 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 37,0 GWh egen produktion och 36,2 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 33,6 GWh respektive 28,1 GWh.
I och med Arise försäljning av vindkraftparken Bohult till Allianz Global Investors, är produktionen från parken exkluderad från ovanstående siffror.

Halmstad den 9 december 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.