Augusti månads produktion 50,4 GWh

 2016-09-06 / Arise AB 

Bättre vindar än normalt under augusti månad resulterade i en elproduktion om 50,4 GWh (39,0 GWh), vilket är 11,4 GWh över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 27,9 GWh (22,5 GWh) Egen och 22,5 GWh (17 GWh) Samägd vindkraft.

Halmstad den 6 september 2016
ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2016 kl. 10.30 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se