Juli månads produktion 32,0 GWh

Svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 32,0 GWh (39,2 GWh), vilket är 7,2 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 20,1 GWh egen (22,6 GWh) och 11,9 GWh samägd (17 GWh) vindkraft.
Halmstad den 17 augusti 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandeden 17 augusti 2016 kl. 11.45 CET.
Om Arise:
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se