CA Fastigheter AB säljer till Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Pressmeddelande

CA Fastigheter AB har idag, via bolag, ingått avtal om försäljning av fastigheterna Rustmästaren 2 samt Rosengård 15 & 16 i Huskvarna. Fastighetsbeståndet innehåller 76 lägenheter samt fem lokaler och har en totalyta uppgående till 7 538 kvadratmeter. Fastigheterna är till största delen byggda 1991/92 och har inga vakanser förutom sedvanliga omflyttningsvakanser.
Tillträde beräknas ske omkring 1 april 2018.

Jönköping är fortsatt en tillväxtort som CA Fastigheter AB vill investera i och försäljningen ser vi som en renodling i portföljen med en positiv möjlighet för bägge parter, säger Mikael Holmgren Affärsutvecklare på CA Fastigheter AB.

Vi ser fram emot att förvalta detta väl underhållna fastighetsbestånd i en tillväxtregion, där ett av våra egna lokalkontor är beläget, vilket medför nära kontakt med våra hyresgäster, säger Lars Swahn, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:
Affärsutvecklare Mikael Holmgren, 070-8227108 CA Fastigheter AB eller
Regionchef Anders Gustafsson 036-7701723

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 650 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sex orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.