CA Fastigheter säljer handelsområde i Borås till Serena Properties

Pressmeddelande

CA Fastigheter AB har ingått avtal om försäljning av en handelsfastighet i Borås till Serena Properties AB. Affären sker genom dotterbolaget Armbåga Fastigheter AB med fastigheten Armbåga 3 som ligger i handelsområdet Knalleland, Borås. Serena tillträder 1 april 2018
Fastigheten förvärvades av CA Fastigheter år 2002. Arean uppgår till ca 20 200 kvm med bland annat Willy:s, Systembolaget, Rusta, ÖoB, MediaMarkt och Jysk som största hyresgäster. Affären förmedlades av Catella Corporate Finance.
Försäljningen är en framtida positionering där mer nischade ägare av handelsfastigheter har bättre och bredare möjlighet till utveckling av handelsområden för att skapa långsiktigt hållbara handelsplatser. I Serena Properties har vi hittat en köpare som vi är övertygade kan ta över och möta framtiden, vilket kommer vara positivt för området, hyresgäster, Knalleland och Borås” säger Mikael Holmgren, affärsutvecklare CA Fastigheter AB.
Vi är mycket nöjda och glada över att få förvärva den här handelsfastigheten i Borås, som passar väl in i Serenas investeringsstrategi. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheten tillsammans med våra hyresgäster för att stärka området ytterligare. Det här är Serenas andra förvärv i Sverige och vi arbetar nu med att hitta fler intressanta förvärvsmöjligheter” säger Marc von Melen, VD Serena Properties AB

För ytterligare information:
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare, CA Fastigheter AB
070-822 710 86
mikael.holmgren@cafastigheter.se
www.cafastigheter.se
Marc von Melen, VD, Serena Properties AB
070-269 08 05
marc.vonmelen@redito.se
www.serena.se
__________________________________________________________________________________________

Om CA Fastigheter AB
CA Fastigheter AB ingår i Claesson & Anderzén AB koncernen, en familjeägd investmentbolagsverksamhet, som idag drivs av tredje generationen. CA Fastigheter AB bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 650 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sex orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera långsiktig värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.

Om Serena Properties AB
Serena Properties är ett fastighetsbolag som investerar i handelsfastigheter i Norden. Serena Properties AB äger och förvaltar en fastighetsportfölj bestående av 23 handelsfastigheter i Finland och två fastigheter i Sverige till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor. Serena Properties är ett joint venture mellan det svenska börsnoterade fastighetsbolaget Fastighets AB Balder (56 %), finska pensionsförsäkringsbolaget Varma (43 %) och det nordiska investment managementbolaget Redito AB (1 %).