CA Fastigheter etablerar sig i Norrköping

CA Fastigheter förvärvar fem kommersiella fastigheter i Norrköping. Fastigheterna är belägna i de attraktiva industriområdena Risängen och Sylten.

Den sammanlagda uthyrningsbar ytan är cirka 15 500 kvm och består av handel, lager, lättindustri med mindre kontorsinslag. Säljare är Ståhls-koncernen.

”Vi ser fram emot att etablera oss i Norrköping. Fastigheterna utgör ett samlat bestånd i attraktiva lägen och med en god blandning av ytor och hyresgäster. I grunden en stark portfölj av fastigheter som med aktiv förvaltning även kan vidareutvecklas.” säger Anders Gustafsson, regionchef på CA Fastigheter.

”CA Fastigheter vill äga och utveckla fastigheter i tillväxtstäder i Sverige. Vår ambition är att långsiktigt växa i Norrköping när tillfälle ges framöver. CA Fastigheter vill uppnå en kritisk storlek i alla våra regioner med både förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.”, säger Andreas von Hedenberg, VD på CA Fastigheter.

För mer information, se vår hemsida: www.cafastigheter.se

Alternativt kontakta:

VD CA Fastigheter AB, Andreas von Hedenberg 073 965 58 19 andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se
Regionchef CA Fastigheter AB, Anders Gustafsson 036 770 17 23 anders.gustafsson@cafastigheter.se
Affärsutvecklare CA Fastigheter AB, Mikael Holmgren, 070 822 710 86 mikael.holmgren@cafastigheter.se