CA Fastigheter genomför organisationsförändring för att stärka utvecklingen av eget bestånd

CA Fastigheter genomför en organisationsförändring i syfte att stärka organisationen och för att mer fokuserat driva viktiga frågor inom bland annat hyresgästerbjudande, hållbarhet och digitalisering. 

Anders Gustafsson, som har funnits i bolaget de senaste 15 åren och idag är Regionchef i Jönköping, har utstts till Fastighetsutvecklingschef med övergripande ansvar för utveckling av förvaltningen inom samtliga regioner i Sverige.

Fastighetsbranschen är föränderlig, vilket ställer högre krav på oss som fastighetsägare. Exempelvis genom statliga direktiv, ökade krav från våra kommuner samt finansiärer men även allt högre krav från morgondagens hyresgäster. Konkurrensen om hyresgästerna har dessutom hårdnat med fler aktiva aktörer inom branschen. För att fortsätta vara ett aktivt bolag och en långsiktig hyresvärd tillsätts denna centrala roll som Fastighetsutvecklingschef. Direktrapporterande blir samtliga regionchefer i Sverige.

”I takt med att bolaget vuxit har vi sett ett större behov av att stärka organisationen. Jag är glad att Anders tackat ja till rollen och jag är säker på att han kommer lyckas i att leda detta viktiga arbete”, säger Andreas von Hedenberg, CA Fastigheters VD.

Den nya organisationen börjar gälla från och med den 1 augusti. CA Fastigheter har inlett arbetet med att rekrytera en ny Regionchef till regionkontoret i Jönköping.

För mer information, kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD CA Fastigheter
andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se, 073-965 58 19