Catella rådgivare vid bostadstransaktion

14 oktober 2015, Sverige | Corporate Finance

Catella rådgivare vid Heimstadens första förvärv i Lund.

Pressmeddelande från Heimstaden:
Heimstaden AB har skrivit avtal avseende förvärv av 157 bostadslägenheter i Lund. Fastigheten, med en totalyta om ca 11 200 kvm, består av 6 byggnader uppförda 2003 respektive 2006.

Heimstaden är glada över bolagets första förvärv i Lund och ser fram emot att fortsätta utveckla beståndet med stort kundfokus samt långsiktigt utöka sitt ägande på orten.

Tillträdet är planerat till 16:e november 2015. Catella Corporate Finance i Malmö har varit säljarens rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Tom Rasmussen                                                Patrik Hall
Investment Manager                                         VD
0706–85 40 81                                                   0705-85 99 56
tom.rasmussen@heimstaden.com                 patrik.hall@heimstaden.com
Bo Ljungberg

Telefon: +46 40 622 12 02
bo.ljungberg@catella.se