September månads produktion 52,6 GWh

2015-10-09 / Arise AB (STO:ARISE) (STO:AWP)

Bättre vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 52,6 GWh (43,0 GWh), vilket är 1,5 GWh över budget.
Månadens produktion fördelade sig på 30,4 GWh (27,5 GWh) Egen och 22,2 GWh (15,5 GWh) samägd vindkraft.

Halmstad den 9 oktober 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2015 kl.13.30.
Om Arise:
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se