Catella slutför försäljning av Nordic Fixed Income

Ägarprövningen av Arctic Securities AS är godkänd och Catella slutför därmed försäljningen av aktieinnehavet i dotterbolaget Nordic Fixed Income AB.
Efter godkänd ägarprövning slutför Catella försäljningen av sitt aktieinnehav i Nordic Fixed Income AB till Arctic Securities AS, som tillträder aktierna per idag den 1 oktober 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella:
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern.