Februari månads produktion 59,7 GWh

2016-03-09 15:00

Svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 59,7 GWh (69,5 GWh), vilket är 9,8 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 31,7 GWh Egen (40,1 GWh) och 28,1 GWh samägd (29,4 GWh) vindkraft.

Halmstad den 9 mars 2016

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2016 kl. 15.00.