Förändring beträffande verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör, Peter Nygren, har meddelat styrelsen att han kommer att lämna sin VD-tjänst. Rekryteringen av ny verkställande direktör inleds. Peter Nygren fortsätter oförändrat i sin VD-tjänst fram till dess att en ny verkställande direktör har utsetts, vilket beräknas ha skett den 1 mars 2016. Även efter det att en ny verkställande direktör har utsetts kommer Peter Nygren att arbeta vidare i bolaget som affärsprojektledare och stöd till organisationen.

Planeringen för förändringe sker med god framförhållning. Styrelsen bedömer att det därför finns bra möjligheter att rekrytera en ny verkställande direktör som kan utses i god tid före den 1 mars 2016.

Jag känner en stor stolthet över Arise och vad vi åstadkommit. Fallande el- och certifikatpriser har inneburit att vi tvingas anpassa vår affärsmodell till nya marknadsförhållanden. Den nya affärsmodellen, att jämte försäljning av egenproducerad el även bygga, sälja och förvalta vindkraftparker åt andra, är fullt implementerad och fungerar bra” säger Peter Nygren. Han fortsätter; ”Den nya verkställande direktören kommer att tillträda vid en tidpunkt då bolagets utveckling ar positiv. Det är därför rätt tillfälle att få in en ny frisk kraft i bolaget”.

Peter har gjort och gör en fantastisk insats för Arie. Vi respekterar självklart Peters beslut och inleder en rekryteringsprocess. Vi har gott om tid och lägger stor omsorg vid att rätt person kan rekryteras. Vi är mycket tacksamma över att Peter även fortsatt är beredd att stå till bolagets förfogande. Det borgar för kontinuitet och att ny verkställande direktör får en god introduktion i bolaget” säger Joachim Gahm, bolagets styrelseordförande.

Rekryteringen sköts av en extern rådgivare.

Halmstad 10 juni 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Gahm, styrelseordförande, Arise AB +46 35 20 20 900

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680