Pressmeddelande

CA Fastigheter AB lämnar in bygglov för etapp 2 av Kv Spantrutan, Varvsholmen Kalmar

CA Fastigheter AB har idag, via dotterbolag, lämnat in ansökan om bygglov för nästa etapp av Kv Spantrutan i Kalmar, vilket blir den sista etappen som kommer byggas på den västra kajen. Bygglovet omfattar totalt 59 lägenheter i bostadsrättsform med lägenheter om 63-189 kvm. Utöver bostadsrättslägenheter innehåller projektet serviceytor i form av såväl en kvartersrestaurang som butik för livsmedel.

”Med tanke på den fantastiska efterfrågan det varit på våra tidigare produkter på Varvsholmen så känns det mycket bra att vi nu kan presentera nästa etapp av Kv Spantrutan. Att dessutom nu äntligen få möjlighet att tillföra ytterligare service i form av såväl restaurang som närlivsbutik känns extra bra då det förstärker Varvsholmen som en fullödig stadsdel”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

Utformningen av byggnationen har skett tillsammans med Atrio Arkitekter och med ansvarig arkitekt Olle Utterback, som ritat flera av Varvsholmens tidigare etapper. ”Det känns väldigt inspirerande att få medverka till ytterligare en etapp på Varvsholmen. För att få variation i formspråk, maximera utblickar och skapa spännande lägenheter har vi i denna etapp valt att utforma byggnationen som fem punkthus vilket vi hoppas skall ge ett ljust och luftigt intryck”, säger Olle Utterback i samband med presentation av projektet.

Försäljningen av bostadsrätter är tänkt att påbörjas så snart bygglov har erhållits och kommer som tidigare etapper att utföras genom Pontuz Löfgren AB. Byggnationen beräknas ha en färdigställandetid om ca 18 månader.
”Jättespännande, vi har nyligen avslutat byggnationen av etapp 1 och kan redan nu presentera etapp 2. Vi ser verkligen fram emot att få påbörja byggnationen”, säger projektansvarig Susanne Nilsson på CA Fastigheter AB.

För mer information om projektet vänligen kontakta:

Johan Damne, VD, CA Fastigheter AB, 070-5860330, eller
Susanne Nilsson, Projektansvarig, CA Fastigheter AB, 070-5332827, eller
Olle Utterback, Ansvarig Arkitekt, Atrio Arkitekter, 070-8150257

alternativt se www.cafastigheter.se eller www.varsvholmen.se

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen inom familjen Claesson. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på nio orter i Europa; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm, Växjö, Tallin och St Petersburg Därutöver äger koncernen även fastigheter i Tyskland men dessa förvaltas av extern part. Koncernens huvudkontor finns i Kalmar.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.